Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Pobieranie emerytury lub renty z Quebecu a prawo i wysokość świadczeń z ZUS

Pobieranie emerytury lub renty z Quebecu a prawo i wysokość świadczeń z ZUS

Jeśli pracowałeś w Polsce i w Quebecu, możesz otrzymywać dwie emerytury lub renty – od nas i z instytucji ubezpieczeniowej Quebecu. Musisz jednak spełnić warunki do emerytury lub renty z każdego z tych miejsc. 

Ważne!
My wypłacimy Ci emeryturę lub rentę za okresy ubezpieczenia w Polsce, natomiast quebecka instytucja wypłaci Ci świadczenie za okresy pracy w prowincji Quebec. Za okresy zamieszkania w Kanadzie może przysługiwać Ci też emerytura na podstawie przepisów kanadyjskich.

Czy pobieranie quebeckiej emerytury lub renty ma wpływ na Twoją emeryturę lub rentę z ZUS

To, że pobierasz emeryturę lub rentę z quebeckiego systemu zabezpieczenia społecznego nie spowoduje zawieszenia prawa do emerytury lub renty z ZUS. Quebeckie świadczenia nie wpłyną również na zmniejszenie wysokości świadczeń, które Ci wypłacamy.