Zaświadczenia z ZUS

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

ER-13

Wniosek ER-13

Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie świadczeń przyznanych przez ZUS
Aktualizacja formularza: 21 czerwca 2021 r.
Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS