Ścieżka nawigacji

Dodatek dla sierot zupełnych

Dodatek dla sierot zupełnych

Jeśli pobierasz rentę rodzinną, a Twoi rodzice nie żyją, możesz otrzymać dodatek dla sieroty zupełnej.

Możesz również otrzymać ten dodatek, jeśli pobierasz rentę rodzinną po zmarłej matce, a Twój ojciec jest nieznany.

Sprawdź, jakie złożyć dokumenty, żebyśmy mogli przyznać Ci dodatek.

Jaka jest wysokość dodatku

Wysokość dodatku jest stała, jednak podwyższana co roku (podlega waloryzacji razem z rentą rodzinną).

Sprawdź aktualną wysokość dodatku dla sieroty zupełnej.

Ważne! Dodatek wypłacamy każdej sierocie zupełnej, niezależnie od tego, ile sierot zupełnych jest uprawnionych do tej samej renty rodzinnej.

Podstawa prawna

Art. 76 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1251.)