Ścieżka nawigacji

ANNA KUROWSKA biogram

ANNA KUROWSKA biogram

ANNA KUROWSKA

Doktor nauk humanistycznych, absolwentka nauk politycznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Obecnie pracuje w Instytucie Polityki Społecznej UW. Jest laureatką konkursów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Narodowego Centrum Nauki. Kieruje projektami badawczymi poświęconymi zagadnieniom wpływu polityki rodzinnej na dzietność, aktywność zawodową kobiet oraz realne możliwości wyboru cenionych przez kobiety i mężczyzn sposobów organizacji życia (capability approach). Realizuje badania w ramach międzynarodowych projektów badawczych finansowanych z 7 Programu Ramowego UE (projekt LIVEWHAT) oraz Horizon 2020 (projekt TransSOL). Autorka licznych publikacji naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, w tym autorka i współautorka książek z zakresu polityki społecznej.

25 kwietnia 2017 wtorek
9.30−10.00

Kompensowanie w systemach emerytalnych okresów poza zatrudnieniem poświęconych opiece nad dziećmi i chorymi członkami rodziny

ANNA KUROWSKA fota

 

zdjęcie