Ścieżka nawigacji

Renta socjalna

Renta socjalna

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierają szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Wydawca treści

 • Symbol

  Nazwa wniosku

 • renta socjalna

  Wniosek o rentę socjalną

  Wniosek o rentę socjalną
  Data aktualizacji: 24 maja 2023 r.

 • OL-9

  Zaświadczenie OL-9

  Zaświadczenie o stanie zdrowia
  Aktualizacja formularza: 6 kwietnia 2021 r.
  Formularz dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • EZR

  Wniosek EZR

  Wniosek o zamianę renty uczniowskiej na rentę socjalną.
  Publikacja wniosku: 12.01.2023 r.

 • ESOC-Z

  Zgoda ESOC-Z

  Zgoda osoby ubiegającej się o rentę socjalną na wydanie orzeczenia - w celu rozpatrzenia uprawnień do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji
  Aktualizacja formularza: 30 sierpnia 2021 r.

 • OL-9A

  Informacja OL-9A

  Informacja o miejscach leczenia
  Aktualizacja formularza: 6 kwietnia 2021 r.