Ścieżka nawigacji

Program konferencji naukowej „Obywatele Ukrainy w polskim systemie ubezpieczeń społecznych. Aspekty prawne, demograficzne, ekonomiczne i społeczne”

Program konferencji naukowej
„Obywatele Ukrainy w polskim systemie ubezpieczeń społecznych. Aspekty prawne, demograficzne, ekonomiczne i społeczne”

logo ZUS  logo IPiSS  logo IPS

logo PTPS  logo SGH  logo UKSW

Termin: 27 listopada 2018 r.

Miejsce:
Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa

PROGRAM

09.00-10.00 Rejestracja uczestników

10.00-10.30 OTWARCIE KONFERENCJI prof. dr hab. Gertruda Uścińska Prezes ZUS

MODERATOR
dr Marek Benio

10.30-10.50 dr Beata Samoraj-Charitonow Pracownicy z Ukrainy a zmiana jakości pracy w Polsce?

10.50-11.10 dr Sabina Kubiciel-Lodzińska Sytuacja ekonomiczna Ukraińców w Polsce (prezentacja - pdf 1,8mb)

11.10-11.30 prof. dr hab. Katarzyna Andrejuk Przedsiębiorczość Ukraińców w Polsce

11.30-11.45 DYSKUSJA

11.45-12.00 PRZERWA KAWOWA

12.00-12.20 dr hab. Agata Górny dr hab. Paweł Kaczmarczyk Wpływ migracji z Ukrainy na strukturę demograficzną oraz rynek pracy w Polsce

12.20-12.40 prof. dr hab. Katarzyna Markiewicz Transformacje społeczne a oczekiwania przyszłościowe młodych Polaków i Ukraińców

12.40-13.00 dr Marek Benio Delegowanie Ukraińców z Polski do innych państw członkowskich UE (prezentacja - pdf 2,2mb)

13.00-13.15 DYSKUSJA

13.15-14.00 PRZERWA OBIADOWA

MODERATOR
dr Robert Marczak

14.00-14.20 dr hab. Joanna Konieczna-Sałamatin Integracja kulturowa Polaków i Ukraińców (prezentacja - pdf 1,5mb)

14.20-14.40 dr Oleksii Polegkyi Dyskurs polityczny na Ukrainie dotyczący integracji europejskiej

14.40-15.00 dr Andrzej Szybkie Uprawnienia obywateli Ukrainy do świadczeń z polskiego systemu zabezpieczenia społecznego. Realizacja umowy polsko-ukraińskiej o zabezpieczeniu społecznym. Doświadczenia z pierwszych lat stosowania umowy (prezentacja - pdf 2,2mb)

15.00-15.20 dr hab. Dorota Dzienisiuk Bezpieczeństwo socjalne obywateli Ukrainy w Polsce (prezentacja - pdf 324kb)

15.20-16.30 DYSKUSJA Kierunki dalszych badań nad wpływem migracji z Ukrainy na polski system zabezpieczenia społecznego

16.30-16.45 PODSUMOWANIE KONFERENCJI

 

Komitet naukowy konferencji:

Przewodnicząca Komitetu

dr Beata Samoraj-Charitonow

 

Członkowie Komitetu:

prof. dr hab. Gertruda Uścińska

prof. dr hab. Julian Auleytner

prof. dr hab. Anna Fidelus

prof. dr hab. Jacek Męcina

prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz

dr hab. Paweł Kaczmarczyk

dr hab. Mirosław Grewiński

dr hab. Łukasz Arendt

dr Oleksii Polegkyi

Osoba wyznaczona do kontaktu:

Robert Marczak
Mail: robert.marczak@zus.pl
Tel.: 22 667 24 65