Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na ubezpieczenia społeczne wynoszą:

 • na ubezpieczenie emerytalne – 19,52% podstawy wymiaru,
 • na ubezpieczenia rentowe – 8% podstawy wymiaru,
 • na ubezpieczenie chorobowe – 2,45% podstawy wymiaru,
 • na ubezpieczenie wypadkowe – stopa procentowa składki jest zróżnicowana, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz odpowiednimi aktami wykonawczymi do tej ustawy.

Zasady finansowania składek

Składkę na ubezpieczenie emerytalne:

 • osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą – finansują w całości sami ubezpieczeni,
 • osób, które współpracują przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej – finansuje w całości płatnik składek (czyli osoba prowadząca pozarolniczą działalność),
 • pracowników i zleceniobiorców – finansuje w połowie ubezpieczony, a w połowie płatnik składek (czyli odpowiednio pracodawca lub zleceniodawca).

Składkę na ubezpieczenia rentowe:

 • osób, które prowadząpozarolniczą działalność gospodarczą – finansują w całości sami ubezpieczeni,
 • osób, które współpracują przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej – finansuje w całości płatnik składek,
 • pracowników i zleceniobiorców – finansują w wysokości 1,5% podstawy wymiaru ubezpieczony, a w wysokości 6,5% podstawy wymiaru płatnik składek.

Składkę na ubezpieczenie chorobowe:

 • osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą oraz pracowników i zgłoszonych do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego zleceniobiorców – finansują w całości sami ubezpieczeni,
 • osób, które współpracują przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej – finansuje w całości płatnik składek.

Składkę na ubezpieczenie wypadkowe:

 • osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą – finansują w całości te osoby, które są płatnikami składek,
 • osób, które współpracują przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej oraz pracowników i zleceniobiorców – finansuje w całości płatnik składek.

Aktualne informacje w zakresie ustalania podstawy wymiaru składek osób zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych i zasad finansowania możesz uzyskać w każdej placówce ZUS.