Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Wypłata świadczeń w razie choroby i macierzyństwa dla osób zamieszkałych w innym państwie członkowskim UE lub EFTA

Wypłata świadczeń w razie choroby i macierzyństwa dla osób zamieszkałych w innym państwie członkowskim UE lub EFTA

Jeśli masz prawo do takich świadczeń w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) , a w innym mieszkasz lub przebywasz, możesz w tym państwie otrzymywać swoje świadczenie na podane przez Ciebie konto bankowe.

Jeżeli mieszkasz za granicą i chcesz, aby Twoje polskie świadczenie wpływało na podane przez Ciebie konto zagraniczne, powiadom o tym pisemnie właściwą instytucję, czyli:

  • placówkę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
  • płatnika składek (np. Twojego polskiego pracodawcę, zleceniodawcę, jeśli zgłaszają do ubezpieczenia co najmniej 20 ubezpieczonych).

Właściwa instytucja w Polsce  będzie przekazywała Twoje świadczenie na konto za granicą, które wskazałeś.

Przykład
Maria otrzymuje zasiłek macierzyński z ZUS. Wyjechała do męża, który pracuje w Norwegii. Chce, żeby ZUS wpłacał jej zasiłek na konto w banku w Norwegii. Poinformowała ZUS o numerze konta, na który zasiłek ma być wypłacany.  ZUS będzie jej wypłacał zasiłek na to konto.

Zasada opisana wyżej działa również w odwrotną stronę. Tzn. jeżeli otrzymujesz świadczenia z państwa członkowskiego UE lub EFTA, a mieszkasz w Polsce, możesz otrzymywać to świadczenie na konto w Polsce. Jak to załatwić, dowiedz się w instytucji zagranicznej, która przyznała Ci świadczenie lub zapytaj zagranicznego pracodawcę.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 25 czerwca 1995 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368, z późn. zm.) – art. 61