Ścieżka nawigacji

Praktyki i staże

Praktyki i staże

Możesz u nas odbyć:

 • bezpłatne praktyki,
 • płatny staż.

Ulotka "Praktyki i płatne staże w ZUS" (plik pdf 432kb)

Bezpłatne praktyki:

 • mogą odbywać się na podstawie umowy między ZUS a szkołą lub uczelnią, gdy szkoła lub uczelnia kieruje Ciebie do odbycia praktyk. Harmonogram i program praktyk ustalamy pomiędzy szkołą lub uczelnią a Zakładem.
 • mogą odbywać się na podstawie umowy między ZUS a Tobą, gdy sam decydujesz się i zgłaszasz do nas, aby rozpocząć praktyki. Takie praktyki mogą trwać od 3 tygodni (od 120 godzin) do 3 miesięcy (maksymalnie do 480 godzin).

Płatne staże:

 • odbywają się na podstawie umowy między Tobą a ZUS. Staże trwają od 3 tygodni (od 120 godzin) do 3 miesięcy (do 480 godzin).

Kogo szukamy?

Możesz zostać naszym praktykantem lub stażystą, jeśli ukończyłeś co najmniej gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową i w dniu rozpoczęcia praktyki lub stażu nie ukończyłeś 30 roku życia. Zachęcamy przede wszystkim studentów II - V roku i absolwentów uczelni wyższych, którzy nie ukończyli jeszcze 30 roku życia, aby nadsyłali formularze aplikacyjne, CV i listy motywacyjne.

Najczęściej praktyczne doświadczenie zawodowe zdobywają u nas studenci kierunków społecznych (polityka społeczna, ekonomia, zarządzanie, administracja), humanistycznych (prawo), ścisłych (finanse, rachunkowość, ekonometria, informatyka) lub pokrewnych.

Nie ograniczamy jednak katalogu specjalizacji. Rozważymy każde zgłoszenie.

Szukamy osób, które:

 • są odpowiedzialne, zmotywowane i aktywne
 • wykazują inicjatywę,
 • są nastawione na współpracę,
 • umieją myśleć analitycznie,
 • szukają rozwiązań.

Co oferujemy?

 • praktykę lub staż zawodowy w jednej z największych instytucji finansowych w Polsce, która posiada jednostki w całej Polsce, realizuje zadania ważne z punktu widzenia polityki państwa i zatrudnia fachowców w różnorodnych dziedzinach.
 • zdobycie praktycznych umiejętności zawodowych i wiedzy specjalistycznej z różnych obszarów, których dotyczy nasza działalność.
 • wsparcie opiekunów merytorycznych w trakcie praktyki lub stażu.
 • świadczenie pieniężne, jeśli zakwalifikowałeś się na staż płatny.
 • zaświadczenie o odbyciu praktyki lub stażu, w którym znajduje się informacja o wykonywanych czynnościach, informacja o umiejętnościach nabytych w czasie odbywania praktyki lub stażu, opinia o praktykancie lub stażyście.

Jak wygląda sposób przyjmowania na praktyki lub staż w ZUS?

Bezpłatne praktyki na podstawie umowy między nami a szkołą lub uczelnią, gdy szkoła lub uczelnia kieruje Ciebie do odbycia praktyk.

Nabór praktykantów odbywa się na zasadach, które określa umowa między szkołą lub uczelnią a ZUS. Praktyki odbywają się na podstawie programu oraz harmonogramu ustalonego między szkołą lub uczelnią a Zakładem. Aktywnie współpracujemy z Biurami Karier w szkołach i uczelniach w całej Polsce. Zgłoś się do swojego Biura Karier, by dowiedzieć się, czy szkoła lub uczelnia współpracuje z nami w zakresie organizacji praktyk. Możesz też odszukać interesującą Cię jednostkę ZUS i zwrócić się do niej bezpośrednio. Tu znajdziesz kontakt do osób zajmujących się praktykami (plik pdf, 181 kb) w naszej firmie.

Bezpłatne praktyki odbywają się na podstawie umowy między ZUS a praktykantem, gdy praktykant sam decyduje się i zgłasza do Zakładu aby rozpocząć praktyki.

Zapoznaj się z ogólnym opisem zadań komórek w ZUS oraz ogólnym przedmiotem praktyk i staży w Centrali (plik pdf, 217 kb), oraz ogólnym przedmiotem praktyk w Oddziałach (plik pdf, 215 kb), który te komórki proponują.

Mapka z jednostkami terenowymi ZUS (pdf 1,1 mb).

Wyślij na adres interesującej Cię jednostki CV i list motywacyjny oraz formularz aplikacyjny (1) (plik doc, 60 kb) – – w przypadku umowy o zawarcie praktyki.

Skontaktujemy się z Tobą mejlowo lub telefonicznie i potwierdzimy, że przyjęliśmy Twoje zgłoszenie, ustalimy wtedy wszystkie niezbędne szczegóły do rozpoczęcia formalności.

Skontaktujemy się z Tobą ponownie po uzyskaniu zgody od kierującego komórką organizacyjną, w której będą odbywać się praktyki. Pamiętaj, zawsze przekazujemy zainteresowanym informację zwrotną, niezależnie od wyniku rozpatrzenia konkretnej sprawy.

Gdy załatwimy wszystkie formalności oraz ustalimy z Tobą program praktyk i harmonogramu, zaprosimy Cię do podpisania umowy i udzielimy wskazówek odnośnie pierwszego i kolejnych dni praktyk.

Jeśli masz dodatkowe pytania w sprawie praktyk, pisz do nas na adres: praktyki.centralazus@zus.pl.

Płatne staże odbywają się na podstawie umowy między stażystą a ZUS, gdy stażysta zostanie laureatem konkursu, który organizujemy lub współorganizujemy lub gdy wyłonimy go spośród kandydatów po rozmowie kwalifikacyjnej.

Wyślij formularz aplikacyjny (3) (plik doc, 60 kb), CV i list motywacyjny na adres interesującej Cię jednostki.

Aplikuj!

Skontaktujemy się z Tobą mejlowo lub telefonicznie i potwierdzimy, że przyjęliśmy Twoje zgłoszenie, poinformujemy również, czy możesz odbyć płatny stażu w jednej z komórek, którą proponowałeś.

Jeśli będziesz mógł odbyć płatny staż, zaprosimy Cię na rozmowę kwalifikacyjną. Jeśli jej wynik będzie pozytywny, poinformujemy Cię niezwłocznie o zgodzie na rozpoczęcie stażu.

Gdy załatwimy wszystkie formalności oraz ustaleniu z Tobą programu stażu i harmonogramu, zaprosimy Cię do podpisania umowy i udzielimy wskazówek odnośnie pierwszego i kolejnych dni stażu.

Jeśli masz jakieś dodatkowe pytania w sprawie staży, pisz do nas na adres: praktyki.centralazus@zus.pl.

Zapraszamy Cię serdecznie do nas!