Ścieżka nawigacji

CORNELIUS TORP biogram

CORNELIUS TORP biogram

CORNELIUS TORP

Profesor doktor historii nowożytnej i najnowszej w Instytucie im. Friedricha Meinecke na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. Wcześniej był m.in. profesorem w Munk School of Global Affairs (University of Toronto), pracownikiem naukowym na stypendiach badawczych w Instytucie Badań Zaawansowanych we Fryburgu (FRIAS) i w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji. Do jego ostatnich publikacji należą: Sprawiedliwość w państwie opiekuńczym, Starość i zabezpieczenie emerytalne w Niemczech i Wielkiej Brytanii od 1945 do chwili obecnej (2015), The Challenges of Globalization (Wyzwania globalizacji), Economy and Politics in Germany 1860–1914 (Gospodarka i polityka w Niemczech 1860–1914) (2014) oraz (jako wydawca) Challenges of Aging. Pensions, Retirement and Generational Justice (Wyzwania związane ze starzeniem się. Emerytura i sprawiedliwość pokoleniowa) (2015).

24 kwietnia 2017 poniedziałek
12.25−12.55

Adekwatność w kontekście przeobrażeń polityki społecznej

CORNELIUS TORP fota

 

zdjęcie