Ścieżka nawigacji

Nadzór nad wykonywaniem orzecznictwa o niezdolności do pracy

Nadzór nad wykonywaniem orzecznictwa o niezdolności do pracy

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych sprawuje nadzór nad orzekaniem o niezdolności do pracy. Nadzór ten obejmuje:

  • kontrolę prawidłowości i jednolitości stosowania zasad orzecznictwa o niezdolności do pracy przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie,
  • udzielanie lekarzom orzecznikom i komisjom lekarskim wytycznych w zakresie stosowania zasad orzecznictwa o niezdolności do pracy,
  • prawo przekazania sprawy do rozpatrzenia przez komisję lekarską, jeżeli w wyniku kontroli, zostanie stwierdzony brak zgodności orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej ze stanem faktycznym lub zasadami orzecznictwa o niezdolności do pracy.

Nadzór nad orzekaniem o niezdolności do pracy przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie prezes Zakładu wykonuje za pośrednictwem naczelnego lekarza Zakładu. Natomiast bezpośredni nadzór nad orzekaniem o niezdolności do pracy przez lekarzy orzeczników w oddziale Zakładu sprawowany jest za pośrednictwem głównego lekarza orzecznika.