Ścieżka nawigacji

Wytyczne dot. CSR, którymi się kierujemy

Wytyczne dot. CSR, którymi się kierujemy

Norma ISO 26000

Wskazuje jak wdrażać koncepcję CSR w wielu typach organizacji – publicznych, prywatnych i non profit – niezależnie od ich wielkości i lokalizacji.  W normie wymieniono 7 podstawowych obszarów działania, na których powinny skupiać się instytucje odpowiedzialne społecznie. W naszych raportach i działaniach CSR-owych stosujemy terminologię ISO. Przyjęliśmy także podział na obszary CSR-u, jakie proponuje norma.

https://www.pkn.pl/informacje/2013/09/iso-26000

Global Reporting Initiative, GRI G4

Wskazuje jakie mierniki należy stosować, gdy raportujemy o społecznej odpowiedzialności.

https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx