Ścieżka nawigacji

Rozwiązanie umowy z nianią

Rozwiązanie umowy z nianią

Jeśli jako płatnik składek rozwiążesz umowę z nianią lub umowa wygaśnie, musisz w ciągu 7 dni od tej daty wyrejestrować nianię z ubezpieczeń. Złóż druk ZUS ZWUA .

Pamiętaj!
Jako datę wyrejestrowania podaj następny dzień po dniu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.

Zobacz: Przykładowo wypełnione wyrejestrowanie niani z ubezpieczeń - formularz ZUS ZWUA (pdf, 90 kB).

Ważne!
Jeśli zatrudniałeś tylko nianię i nie opłacasz składek na własne ubezpieczenia, wyrejestruj siebie jako płatnika składek. Złóż druk ZUS ZWPA.

Zobacz: Przykładowo wypełnione wyrejestrowanie osoby zatrudniającej nianię - formularz ZUS ZWPA (pdf, 87 kB).

Wyrejestrowanie możesz złożyć osobiście lub listownie. Nie musisz wypełniać formularzy sam, możesz skorzystać z pomocy naszych pracowników. Wypełnimy je za Ciebie. Znajdź w tym celu najbliższą placówkę ZUS.

Jeśli chcesz z tego skorzystać, powinieneś znać 

  • swój NIP i PESEL,
  • informację, kiedy nastąpiło rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy,
  • imię i nazwisko niani oraz jej PESEL, a jeśli nie został nadany - numer dowodu osobistego lub paszportu, datę urodzenia niani.

Pamiętaj!
Pod wypełnionym  wyrejestrowaniem - ZUS ZWPA, musisz się podpisać. 
Pod wypełnionym wyrejestrowaniem niani - ZUS ZWUA, musicie się podpisać oboje. Jeśli niania będzie obecna przy sporządzaniu wyrejestrowania, podpis złoży od razu.


Szczegółowe wyjaśnienia znajdziesz w poradniku: