Ścieżka nawigacji

KRZYSZTOF HAGEMEJER biogram kraków

KRZYSZTOF HAGEMEJER biogram kraków

KRZYSZTOF HAGEMEJER

Doktor, ekonomista, specjalizujący się w zagadnieniach zabezpieczenia społecznego. Profesor w Departamencie Ubezpieczeń Społecznych w Hochschule Bonn-Rhein-Sigg. W latach 2014–2015 ekspert w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Od 1993 do 2014 r. w sekretariacie Międzynarodowej Organizacji Pracy, m.in. jako szef zespołu ds. polityki społecznej i standardów w Departamencie Zabezpieczenia Społecznego. Członek zespołu przygotowującego przyjęcie w 2012 r. przez Międzynarodową Organizację Pracy Zalecenia nr 202 dotyczącego krajowych podstaw zabezpieczenia społecznego. Od 1988 do 2013 r. adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1991–1993 doradca Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W latach 1980–1991 doradca Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Członek Rady Programowej czasopisma „Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka”.

Autor licznych publikacji dotyczących ekonomicznych i finansowych uwarunkowań polityki zabezpieczenia społecznego w Europie i krajach rozwijających się. Wykłada na temat ekonomii, finansowania i monitorowania zabezpieczenia społecznego w Hochschule Bonn-Rhein-Sigg oraz Maastricht Graduate School of Governance. Działalnością dydaktyczną i pedagogiczną zajmuje się także w Polsce. W Collegium Civitas w Warszawie prowadzi wykłady na temat problemów zrównoważonego rozwoju, globalizacji i społecznej odpowiedzialności biznesu.

7 marca 2018 środa
12.30−14.00

Sesja dyskusyjna. Edukacja zgodna z duchem czasów

KRZYSZTOF HAGEMEJER fota

 

zdjęcie