Ścieżka nawigacji

Biogram G. Uścińska Kraków 2019

Biogram G. Uścińska Kraków 2019

GERTRUDA UŚCIŃSKA

Profesor doktor habilitowany, kierownik Zakładu Zabezpieczenia Społecznego w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, profesor w Zakładzie Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk, ekspert w programach badawczych uczelni wyższych i instytutów naukowo-badawczych państw członkowskich Unii Europejskiej (uniwersytety w Antwerpii i Gandawie, Instytut Maksa Plancka i in.) w związku z realizacją programów unijnych (Consensus, Special, LAW, trESS, FreSsco), kierownik i ekspert w projektach polskich i międzynarodowych. Autorka wielu publikacji z zakresu polityki społecznej, zabezpieczenia społecznego, ubezpieczenia społecznego, prawa europejskiego. 11 lutego 2016 r. została powołana na stanowisko prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 4 kwietnia 2019 czwartek
10.00−10.30

OTWARCIE KONFERENCJI

10.35−10.55
PRZEMÓWIENIE

fota G. Uścińska Kraków 2019

 

zdjęcie G. Uścińska