Ścieżka nawigacji

Odstąpienie od żądania zwrotu należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń

Odstąpienie od żądania zwrotu należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń

 • Rozwiń menu Zwiń menu KOGO DOTYCZY?

  Osoby, która jest zobowiązana do zwrotu nienależnie pobranych lub wypłaconych świadczeń.

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAKIE DOKUMENTY SĄ WYMAGANE?

  • Wniosek, w którym podajesz:
   • Twoje dane identyfikacyjne lub dane osoby, w imieniu której składasz wniosek: imię i nazwisko/ nazwę, identyfikator (NIP, PESEL), telefon, adres do korespondencji, numer konta W0
   • należności, których zapłacenia przez Ciebie żądamy
   • datę i numer decyzji, która zobowiązuje Cię do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia
   • uzasadnienie, dlaczego nie jesteś w stanie spłacić zadłużenia
   • rodzaj pomocy publicznej, o jaką się ubiegasz – jeżeli nadal jesteś przedsiębiorcą (nawet jeśli zawiesiłeś działalność)
   • podpis Twój lub Twojego pełnomocnika

  Możesz skorzystać z naszego formularza RNW.

  • Inne dokumenty:
   • potwierdzające, że nie możesz nawet częściowo uregulować zadłużenia
   • obrazujące Twoją kondycję finansową oraz możliwości płatnicze
   • potwierdzające stan Twojego zdrowia lub konieczność sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, jeśli z tych powodów ubiegasz się o odstąpienie od żądania zwrotu
   • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej (ROW) – nieobowiązkowo.

  Jeśli wniosek składa Twój pełnomocnik, dołącz do wniosku oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Możesz też wypełnić w tym celu formularz PEL.
  Wnioski i formularze są dostępne na naszej stronie www.zus.pl oraz w naszych placówkach.

 • Rozwiń menu Zwiń menu KIEDY ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Wniosek możesz złożyć w dowolnym momencie.

 • Rozwiń menu Zwiń menu GDZIE I W JAKI SPOSÓB ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Wniosek możesz:

  • wysłać pocztą na adres jednej z naszych placówek
  • złożyć osobiście lub przez pełnomocnika podczas spotkania z doradcą ds. ulg i umorzeń lub w biurze podawczym w każdej naszej placówce
  • złożyć ustnie podczas rozmowy z naszym pracownikiem, który spisze z niej protokół.

   

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAK I KIEDY ZUS ZAŁATWI SPRAWĘ?

  Postępowanie
  Na podstawie dostępnych informacji stwierdzamy, czy są okoliczności, które uzasadniają odstąpienie od żądania zwrotu należności.
  Gdy kończymy postępowanie, wydajemy decyzję administracyjną.

  Termin rozpatrzenia
  Rozpatrzymy Twój wniosek w miarę możliwości jak najszybciej. Zgodnie z przepisami, wnioski rozpatrujemy do 2 miesięcy od ich złożenia.

 • Rozwiń menu Zwiń menu CZY MOŻNA SIĘ ODWOŁAĆ?

  Możesz odwołać się od naszej decyzji do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych właściwego ze względu na Twoje miejsce zamieszkania.
  Złóż pismo w dwóch egzemplarzach, za pośrednictwem placówki ZUS, która wydała decyzję. Możesz też odwołać się ustnie podczas rozmowy z naszym pracownikiem, który spisze z niej protokół. Masz na to miesiąc od dnia, w którym otrzymasz naszą decyzję.

 • Rozwiń menu Zwiń menu INFORMACJE DODATKOWE

  Skorzystaj z pomocy:

  • doradcy ds. ulg i umorzeń – w najbliższej placówce ZUS; możesz umówić się na spotkanie z doradcą w dogodnym dla Ciebie terminie
  • Centrum Obsługi Telefonicznej (COT)

  konsultanci są dostępni w dni robocze: pon.–pt. w godz. 7.00–18.00.

  Więcej informacji na www.zus.pl.

 • Rozwiń menu Zwiń menu PODSTAWA PRAWNA

  Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.).

Odstąpienie od żądania zwrotu należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń