Jak wypełnić OŚWIADCZENIE/ZMIANĘ OŚWIADCZENIA

Jeśli składasz oświadczenie o  zamiarze podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem oraz:

  • przestałeś prowadzić działalność lub zawiesiłeś ją albo
  • przestałeś współpracować z osobą, która prowadzi działalność, bądź z osobą, która korzysta z ulgi na start, albo
  • jesteś wyrejestrowany z ubezpieczeń jako duchowny, który płaci składki na własne ubezpieczenia,

zapoznaj się dokładnie z Informacją do oświadczenia, zwłaszcza z pkt 5 lit. c.

Ważne!
Nie obejmiemy Cię ubezpieczeniami, jeżeli nie opłaciłeś – lub Twój płatnik nie opłacił za Ciebie – składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za co najmniej 6 miesięcy rozliczeniowych, w których im podlegałeś z tytułu prowadzenia działalności, współpracy bądź bycia duchownym.

Musisz opłacić te składki także wtedy, gdy termin ich płatności przypada już po objęciu Cię ubezpieczeniami: emerytalnym, rentowymi i zdrowotnym z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Jeśli bowiem ich nie opłacisz, wyłączymy Cię z ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i zdrowotnego i obejmiemy wyłącznie ubezpieczeniem emerytalnym.

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące:

  • ubezpieczeń z powodu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem,
  • podstawy wymiaru składek,
  • warunków, jakie musi spełnić dziecko, aby mogły być za Ciebie opłacane składki,

znajdziesz na stronie internetowej Zakładu www.zus.pl.

Niezbędnych informacji udzieli Ci też Centrum Obsługi Telefonicznej (tel. 22 560 16 00).

Pracownicy sali obsługi klientów pomogą Ci wypełnić oświadczenie.