Ścieżka nawigacji

Biogram A. Smoder Kraków 2019

Biogram A. Smoder Kraków 2019

AGNIESZKA SMODER

Absolwentka Wydziału Pedagogicznego (Uniwersytet Warszawski). Jej zainteresowania  skupiają się wokół problematyki  work-life balance, kobiet na rynku pracy, Corporate Social Responsibility, family-friendly employment. Uczestniczyła w wielu projektach edukacyjnych i badawczych. Autorka artykułów naukowych w publikacjach zbiorowych i czasopismach naukowych, współautorka raportów z badań.   

 

4 kwietnia 2019 czwartek
11.15−12.45

prowadzenie panelu:

ŚWIADOMOŚĆ RYZYKA W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH

* Jak badać świadomość ryzyka w ubezpieczeniach społecznych? Potrzeba interdyscyplinarnego podejścia.

* Jak skutecznie upowszechniać wiedzę o ubezpieczeniach społecznych? 

fota A. Smoder Kraków 2019

 

zdjęcie A. Smoder