Ścieżka nawigacji

Sprawujesz osobistą opiekę nad dzieckiem – przeczytaj

Sprawujesz osobistą opiekę nad dzieckiem – przeczytaj

Data aktualizacji: 14 kwietnia 2021

Kto sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem i ile może ona trwać 

Osoba, która opiekuje się dzieckiem swoim, żony albo męża albo przysposobionym. 

Maksymalny okres sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem to: 

  • 3 lata, ale nie dłużej niż do końca roku, w którym dziecko skończy 6 lat; 

  • 6 lat, ale wyłącznie nad dzieckiem, które ma orzeczoną niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności i nie skończyło 18 lat. 

Jak sprawowanie opieki wpływa na Twoją sytuację ubezpieczeniową 

Możesz podlegać ubezpieczeniu emerytalnemu, ubezpieczeniom rentowym i ubezpieczeniu zdrowotnemu albo tylko ubezpieczeniu emerytalnemu. 

Podlegasz ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym i zdrowotnemu, jeśli przez co najmniej 6 miesięcy przed rozpoczęciem opieki byłaś w jednej z następujących sytuacji: 

  • pracowałaś na podstawie umowy zlecenia lub równoważnej (tj. umowy agencyjnej albo umowy o świadczenie usług), 

  • prowadziłaś pozarolniczą działalność, 

  • współpracowałaś z osobą prowadzącą działalność (jako osoba współpracująca), 

  • byłaś ubezpieczoną osobą duchowną. 

Gdy nie spełniasz tych warunków, obowiązkowo podlegasz tylko ubezpieczeniu emerytalnemu. 

Co zrobić, aby podlegać ubezpieczeniom 

Złóż oświadczenie o zamiarze podlegania: 

Do oświadczenia dołącz koniecznie oryginały: 

  • skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka, 
  • orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, jeśli dziecko ma takie orzeczenie.  

Oświadczenie możesz złożyć osobiście w naszej dowolnej placówce lub przesłać pocztą. 

Przy wypełnianiu oświadczenia możesz skorzystać z pomocy naszych pracowników.  

Niezbędne informacje możesz też uzyskać w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT). 

Ważne!

O wszelkich zmianach danych musisz zawiadomić ZUS w ciągu 7 dni, od kiedy się zmieniły. Możesz to zrobić na przygotowanym wzorze oświadczenia: 

Przeczytaj również ulotkę:  „Opiekujesz się dzieckiem i chcesz mieć ubezpieczenia?” (pdf, 900 kB)

W artykule Szczegółowe zasady podlegania ubezpieczeniom oraz ustalania podstawy wymiaru składek opisaliśmy:  

  • zasady podlegania ubezpieczeniom i ustalania podstawy wymiaru składek,

  • warunki, jakie musicie spełnić Ty, drugi rodzic i dziecko, abyśmy mogli opłacać za Ciebie składki.