Ścieżka nawigacji

Minimalne i przeciętne wynagrodzenie

Minimalne i przeciętne wynagrodzenie

Poniższe dane publikowane są na podstawie komunikatów/obwieszczeń Prezesa GUS ogłaszanych w Monitorze Polskim. Informacje zawarte na stronie zus.pl nie są źródłem prawa.

Minimalne wynagrodzenie za pracę

  • od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. - 3490 zł,
  • od 1 lipca 2023 r. - 3600 zł.

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej

w 2022 r. - 6346,15 zł.

Przeciętne wynagrodzenie

  • w I kwartale 2023 r. - 7124,26 zł,
  • ​​​​​​​w II kwartale 2023 r. - 7005,76 zł.