Ścieżka nawigacji

Minimalne i przeciętne wynagrodzenie

Minimalne i przeciętne wynagrodzenie

Poniższe dane publikowane są na podstawie komunikatów/obwieszczeń Prezesa GUS ogłaszanych w Monitorze Polskim. Informacje zawarte na stronie zus.pl nie są źródłem prawa.

Minimalne wynagrodzenie za pracę

od 1 stycznia 2022 r. - 3010,00 zł,

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej

w 2021 r. - 5662,53 zł.

Przeciętne wynagrodzenie

  • w I kwartale 2022 r. - 6235,22​​​​​​​ zł,