Podleganie ubezpieczeniom społecznym

Ubezpieczenia społeczne to ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe.
Mogą być one obowiązkowe albo dobrowolne.
Wyjaśniamy, kiedy jesteś objęty ubezpieczeniami obowiązkowo, a kiedy możesz się ubezpieczyć dobrowolnie.

 
  1. Jeżeli jesteś: pracownikiem – obejmują Cię obowiązkowe ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe.
  2. Jeżeli:

– obejmują Cię obowiązkowe ubezpieczenia: emerytalne, rentowe i wypadkowe. Ubezpieczenie chorobowe jest dla Ciebie dobrowolne.

  1. Jeżeli:

– obejmują Cię obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ale nie obejmują ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe.

Ważne!

  • Jeśli nie jesteś objęty obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi możesz przystąpić do nich dobrowolnie. Nie dotyczy to ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.   
  • Ubezpieczenie wypadkowe obejmuje Cię,  jeśli masz  ubezpieczenia emerytalne i rentowe (obowiązkowe albo dobrowolne).
  • Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe możesz mieć tylko wtedy, gdy jesteś objęty obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi. 

Jeśli masz więcej niż jeden tytuł do ubezpieczeń, sprawdź Zasady rozstrzygania zbiegów tytułów ubezpieczeń.

Podstawa prawna
Art. 6, art. 11 i art. 12 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, z późn. zm.).