Ścieżka nawigacji

Rozliczenia konta i zwroty składek

Rozliczenia konta i zwroty składek

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Rozliczenia konta i zwroty składek

Rozliczenia konta i zwroty składek

 • Symbol

  Nazwa wniosku

 • ERP-6

  Informacja ERP-6

  Informacja o okresach składkowych i nieskładkowych
  Aktualizacja formularza: 28 lipca 2023 r.
  Formularz dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • RD-3

  Wniosek RD-3

  Wniosek o informację o stanie konta płatnika składek
  Aktualizacja formularza: 18 grudnia 2018 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • RRP

  Wniosek RRP

  Wniosek o ustalenie przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek (30-krotność)
  Aktualizacja formularza: 6 grudnia 2018 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • RZS-P

  Wniosek RZS-P

  Wniosek płatnika składek o zwrot nienależnie opłaconych składek
  Aktualizacja formularza DO WYDRUKU: 21 czerwca 2021 r.
  Zastąpił formularz ZUS-EZS-P
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • RWN

  Wniosek RWN

  Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek
  Aktualizacja formularza: 7 marca 2019 r.
  Zastąpił formularz ZUS-EWN
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS