Rozliczenia konta i zwroty składek

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

RWN

Wniosek RWN

Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek
Aktualizacja formularza: 7 marca 2019 r.
Zastąpił formularz ZUS-EWN
Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

RRP

Wniosek RRP

Wniosek o ustalenie przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek (30-krotność)
Aktualizacja formularza: 6 grudnia 2018 r.
Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

RZS-P

Wniosek RZS-P

Wniosek płatnika składek o zwrot nienależnie opłaconych składek
Aktualizacja formularza DO WYDRUKU: 21 czerwca 2021 r.
Zastąpił formularz ZUS-EZS-P
Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

RD-3

Wniosek RD-3

Wniosek o informację o stanie konta płatnika składek
Aktualizacja formularza: 18 grudnia 2018 r.
Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

ERP-6

Informacja ERP-6

Informacja o okresach składkowych i nieskładkowych
Aktualizacja formularza: 13 czerwca 2019 r.
Objaśnienia do informacji ERP-6 (pdf 256kb)
Formularz dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS