Ścieżka nawigacji

Związek zawodowy pracowników ZUS

Związek zawodowy pracowników ZUS

4 marca 1992 r. w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych został powołany Związek Zawodowy Pracowników ZUS.

Członkowie Związku zrzeszają się zgodnie ze schematem organizacyjnym Zakładu wg zasady terytorialności, tworząc Zakładową Organizację Związkową (ZOZ).

W skład ZOZ wchodzą: oddziałowe organizacje związkowe (OOZ), które tworzą w miarę potrzeb koła i grupy związkowe, działające w danej jednostce organizacyjnej Zakładu.

Władze i organy statutowe Związku o zasięgu krajowym:

 • Krajowy Zjazd Delegatów
 • Zarząd Główny
 • Prezydium Zarządu Głównego
 • Przewodniczący Związku
 • Główna Komisja Rewizyjna

Terenowe władze i organy statutowe Związku:

 • Walne Zebranie
 • Zarząd OOZ
 • Prezydium Zarządu OOZ
 • Przewodniczący Zarządu OOZ
 • Zarząd Koła
 • Komisja Rewizyjna OOZ

Na dzień 30 czerwca 2015 r. Związek liczył 10 900 członków czynnych zawodowo, zrzeszonych w 43 jednostkach organizacyjnych Zakładu. Związek jest organizacją reprezentatywną.

Związek zrzeszony jest w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych.

W skład Prezydium Zarządu Głównego ZZP ZUS wchodzą:

 • Beata Wójcik - Przewodnicząca Związku
 • Grażyna Aksamit - Wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego
 • Monika Ditmar - Sekretarz Zarządu Głównego
 • Elżbieta Tamborska - Skarbnik Zarządu Głównego

Adres Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników ZUS:

01-748 Warszawa,
ul. Szamocka 3, 5