Ścieżka nawigacji

Prezes Zakładu

Prezes Zakładu

PREZES ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Gertruda Uścińska

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kieruje działalnością Zakładu i reprezentuje go na zewnątrz.

Prezes sprawuje nadzór nad Pionem Zarządzania Strategicznego oraz nadzoruje wchodzące w jego skład:

 • Gabinet Prezesa
 • Departament Strategii i Kontrolingu
 • Departament Współpracy Międzynarodowej
 • Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych
 • Biuro Rady Nadzorczej
 • Departament Audytu
 • Departament Kontroli Wewnętrznej
 • Departament Zarządzania Zasobami Ludzkim
 • Departament Obsługi Klientów

oraz bezpośredni nadzór nad:

 • służbą bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Zakładzie
 • funkcjonującym w ramach Departamentu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji:
  • Pełnomocnikiem do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, który wykonuje ustawowe zadania pełnomocnika ochrony oraz koordynuje i nadzoruje realizację zadań wynikających z przepisów o ochronie informacji niejawnych w Zakładzie;
  • Wieloosobowym stanowiskiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych.