Ścieżka nawigacji

Przedsiębiorcy - należności cywilnoprawne wobec ZUS

Przedsiębiorcy - należności cywilnoprawne wobec ZUS

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Przedsiębiorcy - należności cywilnoprawne wobec ZUS

Przedsiębiorcy - należności cywilnoprawne wobec ZUS

 • Symbol

  Nazwa wniosku

 • FNOP

  Oświadczenie FNOP

  Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej przedsiębiorcy prowadzącego uproszczoną księgowość - dla przedsiębiorstw, które mają zwrócić ZUS: koszty zastępstwa procesowego lub inne koszty sądowe; odsetki od niezapłaconych należności; kary umowne wynikające z umów z ZUS; opłaty za udzielone informacje; inne należności cywilnoprawne.
  Publikacja formularza: 3 kwietnia 2024 r.

 • FNPD

  Oświadczenie FNPD

  Oświadczenie przedsiębiorcy o wielkości otrzymanej pomocy de minimis / nieotrzymaniu pomocy de minimis - dla przedsiębiorstw, które mają zwrócić ZUS: koszty zastępstwa procesowego lub inne koszty sądowe; odsetki od niezapłaconych należności; kary umowne wynikające z umów z ZUS; opłaty za udzielone informacje; inne należności cywilnoprawne.
  Publikacja formularza: 3 kwietnia 2024 r.

 • FOS

  Oświadczenie FOS

  Oświadczenie w sprawie wysokości stopy referencyjnej - dla przedsiębiorstw, które mają zwrócić ZUS: koszty zastępstwa procesowego lub inne koszty sądowe; odsetki od niezapłaconych należności; kary umowne wynikające z umów z ZUS; opłaty za udzielone informacje; inne należności cywilnoprawne.
  Publikacja formularza: 3 kwietnia 2024 r.

 • FNOO

  Oświadczenie FNOO

  Oświadczenie o stanie majątkowym przedsiębiorcy prowadzącego pełną księgowość - dla przedsiębiorstw, które mają zwrócić ZUS: koszty zastępstwa procesowego lub inne koszty sądowe; odsetki od niezapłaconych należności; kary umowne wynikające z umów z ZUS; opłaty za udzielone informacje; inne należności cywilnoprawne.
  Publikacja formularza: 3 kwietnia 2024 r.

 • FNW

  Wniosek FNW

  Wniosek o rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności lub umorzenie należności cywilnoprawnych dla osób, które mają zwrócić ZUS np. koszty zastępstwa procesowego lub inne koszty sądowe.
  Publikacja formularza 3 kwietnia 2024 r.