Ścieżka nawigacji

Opis spraw

Opis spraw

Przygotowane dla klientów ZUS opisy spraw do załatwienia, pogrupowane tematycznie, zawierają:
- możliwe sposoby załatwienia danej sprawy (przez internet, osobiście, pocztą);
- wymagany zakres danych i wykaz dokumentów niezbędnych do jej załatwienia;
- szczegółowy opis czynności (krok po kroku, jakie musi podjąć klient w celu załatwienia danej sprawy);
- terminy, w jakich sprawa zostanie załatwiona przez ZUS;
- wskazówki co do dalszych kroków, które może podjąć klient po rozstrzygnięciu sprawy.

Opis spraw

 • Jak uzyskać zasiłek macierzyński przez okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego

  Jeżeli jesteś rodzicem, który pobierał zasiłek macierzyński za okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiego albo urlopu na warunkach  urlopu macierzyńskiego albo nie pobierałeś zasiłku macierzyńskiego, ale drugi z rodziców dziecka był  uprawniony do tego zasiłku, możesz złożyć wniosek o zasiłek macierzyński za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego.

  Jeżeli pobierałeś już zasiłek macierzyński za część okresu ustalonego jako okres urlopu rodzicielskiego  możesz złożyć wniosek o dalszą część zasiłku za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego.

  Zasiłek macierzyński za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego przysługuje bezpośrednio po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego, w nie więcej niż 4 częściach stanowiących wielokrotność tygodnia. Jedna cześć w wymiarze do 16 tygodni nie musi przypadać bezpośrednio po poprzedniej części wykorzystanego zasiłku macierzyńskiego, z tym że nie może przypadać później niż do ukończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia. 

 • Jak uzyskać świadczenie rehabilitacyjne z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

  Jeżeli pobierasz zasiłek chorobowy, którego okres wypłaty kończy się (maksymalny okres pobierania zasiłku chorobowego wynosi 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży - 270 dni) i nadal jesteś niezdolny do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, a zdaniem lekarza leczącego dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie tej zdolności, możesz złożyć wniosek o świadczenie rehabilitacyjne.

 • Jak uzyskać świadczenie rehabilitacyjne po ustaniu tytułu ubezpieczenia

  Jeżeli pobierasz zasiłek chorobowy, którego okres wypłaty kończy się (maksymalny okres pobierania zasiłku chorobowego wynosi 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży - 270 dni) i nadal jesteś niezdolny do pracy w związku z ogólnym stanem zdrowia albo w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, a zdaniem lekarza leczącego dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie tej zdolności, złóż wniosek o świadczenie rehabilitacyjne.

 • Jak uzyskać świadczenie rehabilitacyjne w okresie ubezpieczenia chorobowego

  Jeżeli pobierasz zasiłek chorobowy, którego okres wypłaty kończy się (maksymalny okres pobierania zasiłku chorobowego wynosi 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży - 270 dni) i nadal jesteś niezdolny do pracy a zdaniem lekarza leczącego dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie tej zdolności, złóż wniosek o świadczenie rehabilitacyjne.

 • Jak uzyskać zasiłek wyrównawczy z ubezpieczenia chorobowego

  Jeżeli jesteś pracownikiem ze zmniejszoną sprawnością do pracy i Twoje wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek poddania się rehabilitacji zawodowej możesz złożyć wniosek o zasiłek wyrównawczy z ubezpieczenia chorobowego.

 • Jak uzyskać zasiłek wyrównawczy z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

  Jeżeli jesteś pracownikiem ze zmniejszoną sprawnością do pracy spowodowaną wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową i Twoje wynagrodzenie  uległo obniżeniu  wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbu na zdrowiu i poddania się rehabilitacji zawodowej możesz złożyć wniosek o zasiłek wyrównawczy z ubezpieczenia wypadkowego.

 • Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy

  Jeżeli pokryłeś  koszty pogrzebu ubezpieczonego, emeryta lub rencisty bądź ich członków rodzin albo osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania a także osoby, która po ustaniu ubezpieczenia pobierała zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne możesz złożyć wniosek o zasiłek pogrzebowy.

 • Jak uzyskać zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad innym niż dziecko chorym członkiem rodziny

  Jeżeli jesteś ubezpieczonym podlegajacym ubezpieczeniu chorobowemu, który został zwolniony od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad innym niż dziecko chorym członkiem rodziny, tj. małżonkiem, rodzicem dziecka, rodzicami, teściami, dziadkami, wnukami, rodzeństwem, ojczymem, macochą oraz pozostajecie w czasie sprawowania opieki we wspólnym gospodarstwie domowym, złóż wniosek o zasiłek opiekuńczy.

 • Jak uzyskać zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad dzieckiem chorym

  Jeżeli jesteś ubezpieczonym podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu, który został zwolniony od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem mozesz złożyć wniosek o zasiłek opiekuńczy.

 • Jak uzyskać zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad dzieckiem zdrowym do lat 8

  Jeżeli jesteś ubezpieczonym podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu, który musi  być zwolniony od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem zdrowym w wieku do lat 8 możesz złożyć wniosek o zasiłek opiekuńczy.

— 10 Pozycji na stronie
1 - 10 z 20.