Ścieżka nawigacji

Niania z wynagrodzeniem, które nie przekracza połowy minimalnego wynagrodzenia

Niania z wynagrodzeniem, które nie przekracza połowy minimalnego wynagrodzenia

Informacje dla niani

Informacje dla rodzica dziecka, którym opiekuje się niania (płatnika składek)

Nianiu, otrzymujesz wynagrodzenie, które nie przekracza połowy minimalnego wynagrodzenia 

Pracujesz jako niania na podstawie umowy uaktywniającej? Składki na Twoje ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne finansuje budżet państwa. Budżet finansuje składki obliczone od Twojego wynagrodzenia, które nie przekracza połowy minimalnego wynagrodzenia.

Ty jako ubezpieczona finansujesz tylko składkę na ubezpieczenie chorobowe. Jest ona dobrowolna. Sama decydujesz, czy chcesz przystąpić do tego ubezpieczenia.  

Jakie dane są potrzebne, aby zgłosić Cię do ubezpieczeń 

Aby zgłosić Cię do ubezpieczeń, potrzebne są: 

 • dane osobowe rodzica dziecka (czyli płatnika składek) – NIP, PESEL,  
 • Twoje dane:  
  • imię (także drugie, jeśli masz) i nazwisko oraz PESEL (jeśli go nie masz, podaj numer swojego dowodu osobistego lub paszportu), 
  • data urodzenia, 
  • nazwisko rodowe, 
  • obywatelstwo, 
  • adres, 
  • informacja, czy jesteś emerytką lub rencistką oraz czy masz orzeczenie o  niepełnosprawności (jeśli tak – podaj jej stopień), 
  • informacja, czy będziesz jednocześnie pracować jako niania i na podstawie  umowy o pracę, z tytułu której masz zagwarantowane minimalne wynagrodzenie, oraz czy wykonujesz inne umowy (np. zlecenia) albo prowadzisz działalność gospodarczą, 
  • Twój oddział Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Ważne!  

Ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenia rentowe są dla Ciebie obowiązkowe i chcesz być objęta ubezpieczeniem chorobowym? Rodzic musi zaznaczyć to w zgłoszeniu do ubezpieczeń. Poinformuj go o tym obowiązku i wskaż datę, od jakiej chcesz być objęta ubezpieczeniem chorobowym. 

Ubezpieczymy Cię od wskazanej daty, jeśli rodzic dziecka przekaże zgłoszenie w ciągu 7 dni, od kiedy rozpoczniesz pracę. Jeśli przekaże druk później, będziemy mogli objąć Cię ubezpieczeniem chorobowym dopiero od dnia, w którym rodzic go nam przekaże.

Rodzicu, płacisz niani Twojego dziecka tyle, ile wynosi połowa minimalnego wynagrodzenia lub mniej od tej kwoty

Zatrudniasz nianię na podstawie umowy uaktywniającej i wypłacasz jej  wynagrodzenie, które nie przekracza połowy minimalnego wynagrodzenia? Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne niani finansuje budżet państwa. 

Niania finansuje natomiast składkę na ubezpieczenie chorobowe. Jest ona dobrowolna. Niania sama decyduje, czy chce przystąpić do ubezpieczenia chorobowego.  

Jakie dokumenty musisz złożyć, aby zgłosić nianię do ubezpieczeń 

Przekaż podpisane dokumenty w ciągu 7 dni od dnia, w którym niania rozpoczęła pracę. Możesz przekazać je osobiście do naszej placówki, za pośrednictwem poczty lub Platformy Usług Elektronicznych na www.zus.pl. 

Zgłaszasz nianię do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnych i rentowych na formularzu ZUS ZUA? Zapytaj, czy chce przystąpić do ubezpieczenia chorobowego. Jeśli tak, zapytaj, od jakiej daty. Wpisz tę datę i zaznacz ubezpieczenie chorobowe na formularzu. 

Ubezpieczymy nianię od wskazanej daty, jeśli przekażesz ZUS ZUA w ciągu 7 dni, od kiedy niania zacznie pracę. Jeśli  przekażesz druk później, będziemy mogli objąć nianię ubezpieczeniem chorobowym dopiero od dnia, w którym go nam przekażesz. 

Jakie dane są potrzebne, aby zgłosić nianię do ubezpieczeń 

 • Twoje dane osobowe – NIP, PESEL,  
 • dane niani:  
  • imię (także drugie, jeśli ma) i nazwisko oraz PESEL (jeśli niania go nie ma, poproś ją o numer dowodu osobistego lub paszportu), 
  • data urodzenia, 
  • nazwisko rodowe, 
  • obywatelstwo, 
  • adres, 
  • informacja, czy niania jest emerytką lub rencistką oraz czy ma orzeczenie o  niepełnosprawności (jeśli tak – podaj jej stopień), 
  • informacja, czy niania będzie jednocześnie pracować na podstawie umowy o pracę, z tytułu której ma zagwarantowane minimalne wynagrodzenie oraz czy wykonuje inne umowy (np. zlecenia) albo prowadzi działalność gospodarczą, 
  • oddział Narodowego Funduszu Zdrowia niani. 

Do kiedy musisz rozliczyć składki niani Twojego dziecka za dany miesiąc 

Masz obowiązek sporządzać i przekazywać do ZUS dokumenty rozliczeniowe za dany miesiąc do 20 dnia następnego miesiąca. Np. dokumenty za lipiec składasz do 20 sierpnia. 

Dokumenty możesz złożyć osobiście w naszej placówce, przesłać je pocztą lub przekazać za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS na www.zus.pl. 

Jakie dokumenty powinieneś złożyć

Gdy niania nie przystąpiła do ubezpieczenia chorobowego 

 • ZUS DRA – deklarację rozliczeniową, 
 • imienny raport miesięczny ZUS RCA – jeśli zgłosiłeś nianię do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego lub tylko do ubezpieczenia zdrowotnego. 

Zobacz: Przykładowo wypełnione druki ZUS DRA i ZUS RCA (pdf, 1,1 MB) 

Gdy niania przystąpiła do ubezpieczenia chorobowego 

Sprawdź, czy na pewno podpisałeś wypełnione dokumenty. 

Nie musisz sam wypełniać dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych. Możesz skorzystać z pomocy naszych pracowników w każdej placówce ZUS.


Szczegółowe wyjaśnienia znajdziesz w poradniku: