Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością ruchu w II Oddziale ZUS w Poznaniu

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością ruchu w II Oddziale ZUS w Poznaniu

Obsługa klientów

Klienci są obsługiwani  w Poznaniu w budynku przy ul. Starołęckiej 31.

Miejsca parkingowe

Przed budynkiem przy ul. Starołęckiej 31, przy głównym wejściu do budynku są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością ruchu.

Wejście do budynku

Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku dwoma wejściami od ulicy Starołęckiej 31. Przy każdym wejściu znajduje się pochylnia.

Drzwi wejściowe do budynku

Drzwi wejściowe do budynku otwierają się automatycznie.

Wewnątrz budynku

Sala obsługi klientów znajduje się na parterze. Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych. Wysokość lady stanowiska informacji ogólnej nie została obniżona. Osoby z niepełnosprawnością zgłaszające się do stanowiska informacji ogólnej mogą być obsłużone przy stoliku, naprzeciw tego stanowiska. W ten sposób zapewniamy klientom ze szczególnymi potrzebami dostęp alternatywny do stanowiska informacji ogólnej - do czasu modernizacji sali obsługi klientów.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnością ruchu znajduje się na korytarzu, w pobliżu sali obsługi klientów. Jest wyposażona w system wzywania pomocy. W toalecie znajduje się także przewijak dla dziecka.

Jednostki podległe:

 • Rozwiń menu Zwiń menu Inspektorat w Gnieźnie

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani  w Gnieźnie w budynku przy ul. Sienkiewicza 4.

   

  Miejsca parkingowe

  Przed budynkiem przy ul. Sienkiewicza są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem głównym od ul. Sienkiewicza 4. Wejście jest zorganizowane z poziomu chodnika.

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Tylko pierwsze drzwi wejściowe do budynku otwierają się automatycznie. Kolejne drzwi na drodze do sali obsługi klientów są otwarte podczas godzin wyznaczonych na obsługę. W ten sposób zapewniamy klientom ze szczególnymi potrzebami dostęp alternatywny do budynku - do czasu modernizacji wejścia i wyposażenia go w drzwi automatycznie otwierane.

   

  Wewnątrz budynku

  Sala obsługi klientów znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia do budynku. Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych.

  Wysokość lady stanowiska informacji ogólnej nie została obniżona. Osoby z niepełnosprawnością zgłaszające się do stanowiska informacji ogólnej mogą być obsłużone przy stoliku, naprzeciw tego stanowiska. W ten sposób zapewniamy klientom ze szczególnymi potrzebami dostęp alternatywny do stanowiska informacji ogólnej - do czasu moderniacji sali obsługi klientów.

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się na parterze, w części biurowej budynku. Jest wyposażona w system wzywania pomocy. W toalecie znajduje się także przewijak dla dziecka.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Inspektorat w Kole

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani  w Kole w budynku przy ul. Bolesława Prusa 11.

   

  Miejsca parkingowe

  W pobliżu budynku przy ul. Bolesława Prusa są wyznaczone dwa ogólnodostępne miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku przy ul. Bolesława Prusa. Wejście jest zorganizowane z poziomu chodnika.

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku nie otwierają się automatycznie. W pobliżu drzwi wejściowych znajduje się dzwonek z informacją "POMOC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH - PROSZĘ DZWONIĆ". Naciśnij dzwonek, aby uzyskać pomoc w otwarciu drzwi. W ten sposób zapewniamy klientom ze szczególnymi potrzebami dostęp alternatywny do budynku - do czasu modernizacji wejścia i wyposażenia go w drzwi automatycznie otwierane.

   

  Wewnątrz budynku

  Sala obsługi klientów znajduje się na parterze. Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych. Drzwi na drodze do sali są otwarte podczas godzin wyznaczonych na obsługę.

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  W budynku nie ma toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Inspektorat w Koninie

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w Koninie w budynku przy ul. Św. M. Kolbego 1.

   

  Miejsca parkingowe

  Przed budynkiem przy ul. Św. M. Kolbego są wyznaczone trzy miejsca parkingowe dla osób z  niepełnosprawnością. Na parking możesz wjechać przez bramę od strony sklepu „Kaufland”.

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością mogą dostać się do budynku wejściem od strony  ul. Św. M. Kolbego 1 oraz wejściem od strony parkingu. Obydwa wejścia są  zorganizowane z poziomu chodnika.

  Uwaga, obecnie z powodu zagrożenia epidemicznego wejście dla klientów odbywa się wyłącznie od strony parkingu.

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi przy wejściu do budynku od ul. Św. M. Kolbego oraz parkingu otwierają się automatycznie.

   

  Wewnątrz budynku

  Klienci są obsługiwani w dwóch sąsiadujących salach obsługi klientów. Sale znajdują się na parterze. Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych. Wszystkie drzwi na drodze do sal otwierają się automatycznie.

  Wysokość lady stanowiska informacji ogólnej nie została obniżona. Osoby z niepełnosprawnością zgłaszające się do stanowiska informacji ogólnej mogą być obsłużone przy stoliku w sali obsługi klientów. W ten sposób zapewniamy klientom ze szczególnymi potrzebami dostęp alternatywny do stanowiska informacji ogólnej - do czasu modernizacji sali obsługi klientów.

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się  na korytarzu, pomiędzy salami  obsługi klientów. Jest wyposażona w system wzywania pomocy. W toalecie znajduje się także przewijak dla dziecka.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Inspektorat w Obornikach

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w Obornikach w budynku przy ul. Armii Poznań 27.

   

  Miejsca parkingowe

  Na dziedzińcu za budynkiem są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Na dziedziniec możesz wjechać przez bramę od ul. Armii Poznań, a wyjechać drugą bramą.

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem bocznym, poza dziedzińcem wewnętrznym. Przy wejściu znajduje się pochylnia. Na pochylnię możesz wjechać od ul. Armii Poznań. Długość biegu pochylni przekracza 900 cm.

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku nie otwierają się automatycznie. W otwarciu drzwi pomoże Ci pracownik sali obsługi klientów. W ten sposób zapewniamy klientom ze szczególnymi potrzebami dostęp alternatywny do budynku - do czasu modernizacji wejścia i wyposażenia go w drzwi automatycznie otwierane.

   

  Wewnątrz budynku

  Sala obsługi klienta znajduje się w przyziemiu budynku. Drzwi na drodze do sali nie otwierają się automatycznie. Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych. Wszystkie drzwi na drodze do sali obsługi klientów są otwarte podczas godzin wyznaczonych na obsługę.  

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  W budynku nie ma toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Inspektorat w Śremie

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w Śremie w budynku przy ul. Szerokiej 2.

   

  Miejsca parkingowe

  Przed wejściem do budynku przy ul. Szerokiej są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem przy ul. Szerokiej. Przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia. Pochylnia ma szerokość 100 cm.

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku otwierają się automatycznie.

   

  Wewnątrz budynku

  Sala obsługi klientów znajduje się na parterze, na wprost wejścia do budynku. Wszystkie drzwi na drodze do sali otwierają się automatycznie. Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych.

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się po prawej stronie od wejścia do budynku, w pobliżu sali obsługi klientów. Wejście do toalety jest zarówno z korytarza jak i  sali obsługi klientów. Jest wyposażona w system wzywania pomocy. W toalecie znajduje się także przewijak dla dziecka.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Inspektorat w Środzie Wielkopolskiej

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani  w Środzie Wielkopolskiej w budynku przy ul. Szpitalnej 1.  

   

  Miejsca parkingowe

  Przed budynkiem przy ul. Szpitalnej są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem przy ul. Szpitalnej 1.Przy wejściu znajduje się pochylnia.

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowej do budynku otwierają się automatycznie.

   

  Wewnątrz budynku

  Sala obsługi klientów znajduje się na parterze. Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych. Wszystkie drzwi na drodze do sali otwierają się automatycznie.

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się w pobliżu stanowisk obsługi klientów. Jest wyposażona w system wzywania pomocy. W toalecie znajduje się także przewijak dla dziecka.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Inspektorat w Turku

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w Turku w budynku przy ul. Armii Krajowej 18.

   

  Miejsca parkingowe

  Przed wejściem,  od ul. Stawickiego, jest wyznaczone jedno  miejsce parkingowe dla osób z  niepełnosprawnością.

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do wejściem od ul. Stawickiego. Przy wejściu znajduje się pochylnia.

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku nie otwierają się automatycznie.  W pobliżu drzwi wejściowych znajduje się dzwonek ze znakiem wózka inwalidzkiego oraz informacją „POMOC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH”. Naciśnij dzwonek, aby uzyskać pomoc w otwarciu drzwi. W ten sposób zapewniamy klientom ze szczególnymi potrzebami dostęp alternatywny do budynku - do czasu modernizacji wejścia i wyposażenia go w drzwi automatycznie otwierane.

   

  Wewnątrz budynku

  Sale obsługi klientów znajdują się na parterze, po prawej i lewej stronie od wejścia do budynku.  Drzwi na drodze do sal są otwarte podczas godzin wyznaczonych na obsługę.

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się po lewej stronie od wejścia do budynku, w  pobliżu sali obsługi klientów. Jest wyposażona w system wzywania pomocy. W toalecie znajduje się także przewijak dla dziecka.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Inspektorat we Wrześni

  Obsługa klientów

  Klienci są  obsługiwani we Wrześni w budynku przy ul. Wrocławskiej 42.

   

  Miejsca parkingowe

  Z tyłu budynku, od ul. Wrocławskiej są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem z tyłu budynku, od ul. Wrocławskiej. Przy wejściu znajduje się podjazd.

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi przy wejściu z tyłu budynku otwierają się automatycznie. Drzwi przy wejściu z przodu budynku nie otwierają się automatycznie.

   

  Wewnątrz budynku

  Sala obsługi klientów znajduje się na parterze.

  Przy drzwiach wejściowych do sali jest próg. Drzwi do sali nie otwierają się automatycznie. W dostaniu się do sali obsługi klientów pomoże Ci pracownik ochrony. W ten sposób zapewniamy klientom ze szczególnymi potrzebami dostęp alternatywny do sali - do czasu modernizacji wejścia i wyposażenia go w drzwi automatycznie otwierane.

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się po lewej stronie od wejścia z tyłu do budynku, w pobliżu sali obsługi klientów. Jest wyposażona w system wzywania pomocy. W toalecie znajduje się także przewijak dla dziecka.  

 • Rozwiń menu Zwiń menu Biuro Terenowe w Słupcy

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w Słupcy w budynku przy ul. Ratajczaka 2e.

   

  Miejsca parkingowe

  Przed budynkiem przy ul. Ratajczaka są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem od ul. Ratajczaka. Wejście jest zorganizowane z poziomu chodnika.

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku otwierają się automatycznie.

   

  Wewnątrz budynku

  Sala obsługi klientów znajduje się na parterze, po prawej stronie od wejścia do budynku. Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych.

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się na wprost wejścia do budynku, w pobliżu sali obsługi klientów. Jest wyposażona w system wzywania pomocy. W toalecie znajduje się także przewijak dla dziecka.