Ścieżka nawigacji

Wybór wersji kalkulatora - nowe zasady

Wybór wersji kalkulatora - nowe zasady

Kalkulator emerytalny oblicza prognozowane wysokości emerytur,  które przyznamy po raz pierwszy, wypłacane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Uwaga!
Obliczenia w kalkulatorze emerytalnym to prognoza a nie faktyczna emerytura (przeczytaj szczegółowe wyjaśnienia). Prognozowana kwota emerytury, którą obliczysz przy pomocy kalkulatora, nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Gdy wprowadzasz dane do kalkulatora emerytalnego wykorzystaj informacje o stanie konta, które otrzymałeś od nas. Jeśli masz profil na PUE ZUS, informacje te pobierz z PUE ZUS lub skorzystaj z kalkulatora na PUE ZUS.  

Jeśli jesteś członkiem otwartego funduszu emerytalnego, dodatkowo wykorzystaj informację o stanie środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym, którą otrzymałeś z Otwartego Funduszu Emerytalnego do którego należysz.

Kalkulator emerytalny umożliwia wybór wieku przejścia na emeryturę od 60 lat dla kobiet i od 65 lat dla mężczyzn.

Kalkulator oblicza prognozowaną wysokość emerytury na przyszły rok i kolejne lata. Dlatego, jeśli w tym roku osiągasz wiek emerytalny i chcesz poznać prognozowaną wysokość Twojej emerytury, przyjdź do naszej placówki i skorzystaj z usługi doradcy emerytalnego. Doradca emerytalny wyliczy prognozowaną wysokość emerytury na bieżący rok kalendarzowy i wyjaśni od czego zależy wysokość emerytury. Możesz również w tej sprawie zadzwonić do Centrum Obsługi Telefonicznej pod numer 22 560 16 00 (koszt połączenia wg umowy klienta z operatorem telekomunikacyjnym) lub umówić się na e-wizytę.

Kalkulator daje Ci możliwość wyboru – możesz przeprowadzić obliczenia w wersji uproszczonej lub zaawansowanej.

W wersji uproszczonej masz mniejszą swobodę wyboru i podajesz mniejszą liczbę parametrów. W tej wersji Twoje wynagrodzenie (wyrażone w procencie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej) od teraz do momentu przejścia na emeryturę, nie zmienia się.

W wersji zaawansowanej kalkulatora masz większą swobodę wyboru, ale musisz podać większą liczbę parametrów niezbędnych do tego, by wyliczyć prognozowaną wysokość emerytury. Możesz podać różne wynagrodzenia (wyrażone w procencie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej) w poszczególnych latach. Możesz także – poprzez wpisanie w pewnych latach wynagrodzenia równego zero – wyłączyć te lata z okresu ubezpieczenia.

Kalkulator emerytalny wyliczy Ci prognozowaną wysokość emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych według tzw. nowych zasad, na ogólnych zasadach, o których mowa w przepisach1, łącznie z ewentualną kwotą okresowej emerytury kapitałowej. Prognozowaną wysokość emerytury wyliczamy przez podzielenie podstawy obliczenia emerytury przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę. Podstawa obliczenia nowej emerytury to:

  • kwota zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne, które są zapisane na Twoim koncie w ZUS,
  • kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego,
  • kwota środków zapisanych na Twoim subkoncie w ZUS.

Kalkulator korzysta z tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego pod koniec marca każdego roku.

Ważne!
Przy pomocy kalkulatora emerytalnego według nowych zasad nie możesz obliczyć wysokości emerytur z tzw. starego systemu.

Kwota emerytury – którą wyliczysz przy pomocy kalkulatora – jest to wysokość prognozowana na podstawie m.in. przyjętych założeń makroekonomicznych i wpisanych przez Ciebie danych oraz parametrów. Prognozowana wysokość emerytury, którą oblicza kalkulator jest to kwota brutto, tzn. przed potrąceniem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

UWAGA!
Ze względu na różne sposoby obliczania, prognozowana wysokość emerytury wyliczonej przez kalkulator emerytalny różni się od wysokości hipotetycznej emerytury, podawanej w "Informacji o stanie konta", którą od nas otrzymujesz.

Prognozowaną wysokość emerytury kalkulator oblicza na moment przejścia na emeryturę. Wysokość ta zależy nie tylko od dotychczas zgromadzonych przez Ciebie składek i kapitału początkowego (jak ma to miejsce w przypadku hipotetycznej emerytury), ale także od przyszłych waloryzacji składek oraz przyszłych składek. Wysokość przyszłych składek zależy od założeń makroekonomicznych przyjętych w kalkulatorze oraz parametrów podanych przez Ciebie.

Kwota hipotetycznej emerytury, którą przekazujemy w "Informacji o stanie konta" - zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych - wyliczamy corocznie ubezpieczonym, którzy na dzień 31 grudnia poprzedniego roku ukończyli 35 lat, na podstawie danych które są zapisane na tę datę na ich kontach w ZUS. Podstawą obliczenia kwoty hipotetycznej emerytury są wyłącznie kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne i kapitału początkowego, zapisane na koncie oraz kwoty zapisane na subkoncie.

Natomiast kalkulator emerytalny oblicza prognozowaną wysokość emerytury nie tylko na podstawie danych już zapisanych na Twoim koncie w ZUS, ale również w oparciu o założenia i parametry dotyczące przyszłych lat. Uwzględniamy przy tym prognozy m.in. w zakresie inflacji, realnego wzrostu wynagrodzeń, wskaźników waloryzacji składek i kapitału początkowego. Masz bezpośredni wpływ na wysokość prognozowanej emerytury przez podanie m.in. obecnego i przyszłego wynagrodzenia, wieku w którym chcesz przejść na emeryturę. Kalkulator emerytalny uwzględnia nie tylko składki zapisane na Twoim koncie w ZUS oraz kapitał początkowy, ale również środki zapisane na subkoncie oraz środki zgromadzone w otwartym funduszu emerytalnym. Ponadto w kalkulatorze emerytalnym uwzględniamy waloryzacje kwartalne składek i kapitału początkowego. A zatem kalkulator emerytalny pełniej obrazuje sposób, w jaki uzyskiwane obecnie i w przyszłości wynagrodzenia oraz wiek przejścia na emeryturę wpłyną na przyszłą wysokość Twojego świadczenia.

1 art. 24, 25, 26 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych