Zmiana danych emeryta/rencisty

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

EMRG-1

EMRG-1

Oświadczenie osoby, która mieszka za granicą, o prawie do pobierania polskiej emerytury lub renty (w wersji polsko-włoskiej)
formularz w wersji do wypełnienia i wydruku dodany 10.01.2022 r.

EMRG-1

EMRG-1

Oświadczenie osoby, która mieszka za granicą, o prawie do pobierania polskiej emerytury lub renty (w wersji polsko-szwedzkiej)
formularz w wersji do wypełnienia i wydruku dodany 10.01.2022 r.

EMRG-1

EMRG-1

Oświadczenie osoby, która mieszka za granicą, o prawie do pobierania polskiej emerytury lub renty (w wersji polsko-niemieckiej)
formularz w wersji do wypełnienia i wydruku dodany 10.01.2022 r.

EMRG-1

EMRG-1

Oświadczenie osoby, która mieszka za granicą, o prawie do pobierania polskiej emerytury lub renty (w wersji polsko-hiszpańskiej)
formularz w wersji do wypełnienia i wydruku dodany 10.01.2022 r.

EMRG-1

EMRG-1

Oświadczenie osoby, która mieszka za granicą, o prawie do pobierania polskiej emerytury lub renty (w wersji polsko-angielskiej)
formularz w wersji do wypełnienia i wydruku dodany 10.01.2022 r.

EZP

Wniosek EZP

Wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce
Aktualizacja formularza: 5 listopada 2018 r.
Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

EMRG

EMRG

Oświadczenie osoby, która mieszka za granicą, o prawie do pobierania polskiej emerytury lub renty (w wersji polsko-chorwackiej)
formularz w wersji do wypełnienia i wydruku dodany 10.01.2022 r.

EMRG

EMRG

Oświadczenie osoby, która mieszka za granicą, o prawie do pobierania polskiej emerytury lub renty (w wersji polsko-rumuńskiej)
formularz w wersji do wypełnienia i wydruku dodany 10.01.2022 r.

ZUS Rp-3

Poświadczenie ZUS Rp-3

Poświadczenie dalszego istnienia prawa do pobierania świadczeń

EMRG

EMRG

Oświadczenie osoby, która mieszka za granicą, o prawie do pobierania polskiej emerytury lub renty (w wersji polsko-słowackiej)
formularz w wersji do wypełnienia i wydruku dodany 10.01.2022 r.