Ścieżka nawigacji

Seria wykładów pt. „System ubezpieczeń społecznych w Polsce. Rola i zadania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych”

Seria wykładów pt. „System ubezpieczeń społecznych w Polsce. Rola i zadania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych”

W ramach przedmiotu ogólnouniwersyteckiego (tzw. OGUN) na Uniwersytecie Warszawskim poruszamy problematykę organizacji i funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce, w tym praw i obowiązków ubezpieczonych oraz płatników składek w zakresie podlegania ubezpieczeniom, opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz nabywania prawa do świadczeń.

Problematykę ubezpieczeń społecznych przedstawiamy na konkretnych przykładach (metoda dydaktyczna: studium przypadku – ang. case study).

Wykładowcami na poszczególnych zajęciach są eksperci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, którzy zprezentują działanie systemu w praktyce na przykładach „z życia wziętych”.

Przewidujemy następujący plan tematów:

 1. Ubezpieczenie społeczne na tle innych form zabezpieczenia społecznego + zasady działania i finansowania ZUS
 2. Historia ubezpieczeń społecznych
 3. Systemy ubezpieczeń społecznych w Polsce
 4. System emerytalny w Polsce
 5. Fundusze w dyspozycji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (FUS, FEP, FRD)
 6. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym (+ obliczanie składek)
 7. Ubezpieczenie rentowe
 8. Ubezpieczenie chorobowe - należne świadczenia
 9. Waloryzacja i adekwatność świadczeń w krajowych systemach ubezpieczeń społecznych
 10. Kontrola wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych
 11. Orzecznictwo lekarskie w systemie ubezpieczeń społecznych
 12. Zabezpieczenie społeczne w prawie międzynarodowym
 13. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
 14. Własna firma - zobowiązania przedsiębiorcy wobec ZUS