Wysokość składek za osoby prowadzące działalność gospodarczą

Informacja w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne za miesiące styczeń - grudzień 2022 r. dla niektórych grup ubezpieczonych.

styczeń- grudzień 2021 r.

1. Jeśli nie jesteś uprawniony do ulg i opłacasz składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego

Składki za styczeń – grudzień 2021 roku

Rodzaj ubezpieczenia/funduszu: Emerytalne Rentowe Wypadkowe Chorobowe FP i FS Zdrowotne
Podstawa wymiaru 3 155,40  zł [1] 4 242,38 zł [2]
Wysokość składki w % 19,52% 8% 1,67% [4] 2,45% 2,45% [3] 9%
Kwota składki 615,93 zł 252,43 zł 52,70 zł 77,31 zł 77,31 zł 381,81 zł
Suma składek do zapłaty 1 457,49 zł
Suma składek do zapłaty jeśli nie korzystasz z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego 1 380,18 zł

Minimalna podstawa (60%) wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i fundusze pozaubezpieczeniowe w latach 1999–2020 (xls, 54 kB)

2. Jeśli opłacasz składki na ubezpieczenia społeczne od preferencyjnej podstawy nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia

Składki za styczeń – grudzień 2021 roku

Rodzaj ubezpieczenia: Emerytalne Rentowe Wypadkowe Chorobowe Zdrowotne
Podstawa wymiaru 840 zł [5] 4 242,38 zł [2]
Wysokość składki w % 19,52% 8% 1,67% [4] 2,45% 9%
Kwota składki 163,97  zł 67,20 zł 14,03 zł 20,58 zł 381,81 zł
Suma składek do zapłaty 647,59 zł
Suma składek do zapłaty jeśli nie korzystasz z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego 627,01 zł

3. Jeśli korzystasz z „ulgi na start”

Ulga na start zwalnia Cię tylko ze składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe). Możesz zrezygnować z tej ulgi - wówczas opłacasz składki od podstawy nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia.

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne w 2021 r. opłacasz w wysokości 381,81 zł. Podstawą jej wyliczenia jest kwota 4 242,38 zł [2].

4. Jeśli korzystasz z ulgi „mały ZUS”

Twoja podstawa wymiaru, a więc i wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, jest uzależniona od wysokości przeciętnego miesięcznego przychodu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym.

Podstawa wymiaru tych składek nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia i nie wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne w 2021 r. opłacasz w wysokości 381,81 zł. Podstawą jej wyliczenia jest kwota 4 242,38 zł [2].

Więcej o ulgach w składkach przeczytasz w informacjach:

[1] Jest to kwota, która odpowiada 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek. Kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2021 roku 5 259 zł. Roczna podstawa wymiaru na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2021 roku może wynosić maksymalnie 157 770 zł. Miesięczna podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekroczyć miesięcznie 13 147,50 zł.

[2] Jest to kwota, która odpowiada 75% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2020 roku, włącznie z wypłatami z zysku.

[3] Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Nie opłacasz składki na te fundusze, gdy skończyłaś 55 lat (kobiety) albo skończyłeś 60 lat (mężczyźni).

[4] Składkę na ubezpieczenie wypadkowe w wyliczeniu ustaliliśmy stosując stopę procentową 1,67%. Jeśli obowiązuje Cię inna wartość tej stopy w danym okresie, powinieneś zastosować wartość Cię obowiązującą. Szczegółowe zasady ustalania wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe (w tym zasady ustalania liczby ubezpieczonych), zawiera poradnik Ustalanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe (pdf, 1,29 MB). Jeśli masz wątpliwości jak wyliczyć składkę na ubezpieczenie wypadkowe, możesz się z nami skontaktować.

[5] Jest to kwota, która odpowiada 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2021 r. Od 1 stycznia 2021 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2 800 zł. Roczna podstawa wymiaru na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2021 roku może wynosić maksymalnie 157 770 zł. Miesięczna podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekroczyć miesięcznie 13 147,50 zł.