Osiąganie przychodu

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

EROP

Oświadczenie EROP

Oświadczenie o osiąganiu przychodu
Aktualizacja formularza: 13 grudnia 2021 r.
Informacja do oświadczenia EROP (pdf 530kb)