Edukacja z ZUS

                                      

Projekty edukacyjne ZUS powstały z potrzeby upowszechniania wiedzy o ubezpieczeniach społecznych wśród uczniów i studentów. Ta wiedza będzie im niezbędna w podejmowaniu świadomych decyzji na rynku pracy.

Każdy z projektów dostosowany jest do wieku uczniów i metod, które są używane na danym etapie kształcenia. Zapewniamy atrakcyjne materiały dydaktyczne oraz wsparcie merytoryczne dla nauczycieli. Pomocą w realizacji projektów służą koordynatorzy ds. komunikacji społecznej i edukacji w każdym oddziale ZUS. 

Prezentacja "Poznaj projekty edukacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych" (pptx 9,6mb)

logo projektu z ZUS - link do strony

"Projekt z ZUS" to propozycja wprowadzenia elementów wiedzy o ubezpieczeniach społecznych aktywizującą metodą projektu edukacyjnego. Opracowana została z myślą o uczniach gimnazjów i w roku szkolnym 2016/2017 w nich realizowana. Po reformie szkolnictwa i likwidacji gimnazjów będzie realizowana w szkołach podstawowych. „Projekt z ZUS” polega na przeprowadzeniu przez nauczyciela lekcji, podczas której przybliża uczniom tematykę ubezpieczeń społecznych. Po lekcji uczniowie wykonują projekt edukacyjny, w którym mają wyjaśnić, dlaczego ubezpieczenia społeczne są ważne. Projekt może mieć formę filmu, plakatu lub komiksu. Najlepsze prace konkursowe z tego roku zamieściliśmy na naszej stronie internetowej.  

logo lekcje z zus -link do strony
     oraz olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”

W projekcie „Lekcje z ZUS” zachęcamy nauczycieli liceów, techników i szkół zawodowych do przeprowadzenia czterech lekcji o ubezpieczeniach, składkach, emeryturze i prowadzeniu firmy. Oferujemy materiały dydaktyczne i szkolenia dla nauczycieli, którzy zechcą odświeżyć swoją wiedzę o ZUS. Projekt ten jest realizowany od trzech lat.

Zwieńczeniem „Lekcji z ZUS” jest olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. W pierwszych dwóch edycjach projektu organizowany był konkurs wiedzy pod tym samym tytułem. W trzeciej edycji, w roku szkolnym 2016/2017, konkurs przekształcony został w olimpiadę. Dzięki umowom podpisanym przez ZUS i szkoły wyższe, zwycięzcy olimpiady mogą liczyć na nagrody – dodatkowe punkty w rekrutacji a nawet indeksy. Dostaną również nagrody rzeczowe.

logo NZB - link do strony

Projekt "Nowoczesne Zarządzanie Biznesem" to propozycja dla studentów, przygotowana przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji we współpracy ze Związkiem Banków Polskich. W ramach projektu pracownicy ZUS prowadzą wykłady na uczelniach. W czasie wykładu studenci dowiadują się, jak działa system ubezpieczeń społecznych w Polsce i jaka jest jego rola w życiu każdego człowieka. Podczas wizyty pracowników ZUS na uczelni studenci i pracownicy mogą założyć i potwierdzić profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Od roku 2016 Zakład podpisuje ramowe umowy o współpracy z uczelniami. Celem umowy jest partnerstwo w zakresie działalności dydaktycznej, naukowej i badawczej, a także współpraca przy realizacji projektów z zakresu ubezpieczeń społecznych m.in. projektu „Ubezpieczenia społeczne – edukacja z ZUS”.