Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością ruchu w I Oddziale ZUS w Łodzi

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością ruchu w I Oddziale ZUS w Łodzi

Obsługa klientów

Klienci są obsługiwani w Łodzi w budynku przy ul. Zamenhofa 2.

Miejsca parkingowe

Z boku budynku przy ul. Zamenhofa 2 są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Wejście do budynku

Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem głównym od ul. Zamenhofa 2. Przy wejściu głównym znajduje się pochylnia.  

Drzwi wejściowe do budynku

Drzwi przy wejściu głównym do budynku otwierają się automatycznie.

Wewnątrz budynku

Klienci są obsługiwani w dwóch salach obsługi klientów:

 • na parterze, po lewej stronie od wejścia do budynku znajduje się sala dla świadczeniobiorców,
 • na I piętrze jest sala dla płatników składek i ubezpieczonych, do której można dostać się windą lub schodami.

Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych.

Klienci mogą skorzystać z pętli indukcyjnej dostępnej w salach obsługi klientów.  

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się na parterze, po prawej stronie od wejścia do budynku. W toalecie jest instalacja alarmowa dla osób, które potrzebują pomocy.

Podległe jednostki:

 • Rozwiń menu Zwiń menu II Inspektorat w Łodzi

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w Łodzi w budynku przy ul. Lipiec Reymontowskich 11.

   

  Miejsca parkingowe

  Na tyłach budynku przy ul. Lipiec Reymontowskich 11 są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Na parking możesz wjechać przez bramę od ul. Lipiec Reymontowskich 11.

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem od ul. Lipiec Reymontowskich oraz od strony parkingu. Obydwa wejścia są zorganizowane z poziomu chodnika.  

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku otwierają się automatycznie.

   

  Wewnątrz budynku

  Sala obsługi klientów znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia od ul. Lipiec Reymontowskich oraz po prawej od wejścia od strony parkingu. Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych.

  Klienci mogą skorzystać z pętli indukcyjnej dostępnej w sali obsługi klientów. 

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością znajduje się po lewej stronie od wejścia do budynku od ul. Lipiec Reymontowskich 11, w pobliżu sali obsługi klientów. W toalecie jest instalacja alarmowa dla osób, które potrzebują pomocy.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Inspektorat w Kutnie

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w Kutnie w budynku przy ul. Jagiełły 12.

   

  Miejsca parkingowe

  Przed budynkiem, przed furtką przy wejściu przy ul. Jagiełły 12 są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem przy ul. Jagiełły 12. Przy wejściu znajduje się pochylnia.

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku otwierają się automatycznie.

   

  Wewnątrz budynku

  Sala obsługi klientów znajduje się na parterze, na wprost wejścia do budynku.  Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych. Drzwi do sali nie otwierają się automatycznie. W otwarciu drzwi pomoże Ci pracownik ochrony lub stanowiska „Informacja ogólna”, które znajduje się przy drzwiach do sali obsługi klientów. W ten sposób zapewniamy klientom ze szczególnymi potrzebami dostęp alternatywny - do czasu zmodernizowania wejścia i wyposażenia go w drzwi otwierane automatycznie. 

  Klienci mogą skorzystać z pętli indukcyjnej dostępnej w sali obsługi klientów. 

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się po prawej stronie od wejścia do budynku. W toalecie jest instalacja alarmowa dla osób, które potrzebują pomocy.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Inspektorat w Łowiczu

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani  w Łowiczu w budynku przy ul. Kaliskiej 8.

   

  Miejsca parkingowe

  W odległości około 10 m od wejścia do budynku Inspektoratu przy ul. Kaliskiej 8 jest wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem od ul. Kaliskiej 8. Przy wejściu znajduje się pochylnia.

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku nie otwierają się automatycznie. Przy drzwiach znajduje się dzwonek z informacją "POMOC DLA  NIEPEŁNOSPRAWNYCH". Naciśnij dzwonek, aby uzyskać pomoc w otwarciu drzwi. W ten sposób zapewniamy klientom ze szczególnymi potrzebami dostęp alternatywny - do czasu zmodernizowania wejścia i wyposażenia go w drzwi otwierane automatycznie. 

   

  Wewnątrz budynku

  Sala obsługi klientów znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia.

  Wewnątrz budynku spotkasz się z następującymi barierami budowlanymi:

  • przed salą obsługi klientów znajduje się niewielki oznaczony próg;
  • drzwi do sali nie otwierają się automatycznie, są otwarte podczas godzin wyznaczonych na obsługę;
  • pomiędzy drzwiami, na drodze do stanowisk obsługi klientów jest wąski korytarz;
  • jedno ze stanowisk, które zajmuje się obsługą płatników składek i ubezpieczonych, znajduje się w oddzielnym, niewielkim pokoju. Przy wejściu do pokoju jest niewielki próg. Drzwi do tego pokoju nie otwierają się automatycznie.

  W dostaniu się do sali obsługi klientów oraz oddzielnego pokoju, przeznaczonego do obsługi płatników składek i ubezpieczonych, pomogą Ci pracownicy sali. W ten sposób zapewniamy klientom ze szczególnymi potrzebami dostęp alternatywny - do czasu zmodernizowania wejścia i wnętrza budynku i wyposażenia go w drzwi otwierane automatycznie oraz inne udogodnienia.

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się po prawej stronie od wejścia do budynku, w pobliżu strefy oczekiwania klientów na obsługę. W toalecie nie ma odpowiedniej przestrzeni manewrowej dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. W toalecie jest instalacja alarmowa dla osób, które potrzebują pomocy.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Inspektorat w Zgierzu

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w Zgierzu przy ul. Chopina 5.

   

  Miejsca parkingowe

  Przed budynkiem są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku przy ul. Chopina 5 wejściem od strony wewnętrznego parkingu. Wejście jest zorganizowane z poziomu chodnika.

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie. Przy drzwiach znajduje się dzwonek z informacją „POMOC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH”. Naciśnij dzwonek, aby uzyskać pomoc w otwarciu drzwi. W ten sposób zapewniamy klientom ze szczególnymi potrzebami dostęp alternatywny do budynku. 

   

  Wewnątrz budynku

  Obsługa klientów odbywa się w pokojach na parterze. Wewnątrz budynku jest kilka stopni schodów.

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  W budynku nie ma toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu.

    

  Ważne! Budynek Inspektoratu ZUS w Zgierzu przy ul. Chopina nie jest przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnością ruchu. Najbliższe placówki ZUS przystosowane do obsługi osób z niepełnosprawnością ruchu znajdują się w II Inspektoracie w Łodzi przy ul. Lipiec Reymontowskich 11 oraz I Oddziale ZUS w Łodzi przy ul. Zamenhofa 2.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Biuro Terenowe w Brzezinach

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w Brzezinach w budynku przy ul. Głowackiego 43.

   

  Miejsca parkingowe

  Przed wejściem do budynku przy ul. Głowackiego 43 wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą się dostać  do budynku głównym wejściem przy ul. Głowackiego 43. Wejście jest zorganizowane z poziomu chodnika.

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku nie otwierają się automatycznie. Przy drzwiach do budynku jest dzwonek ze znakiem wózka inwalidzkiego. Naciśnij dzwonek, aby uzyskać pomoc w otwarciu drzwi. W ten sposób zapewniamy klientom ze szczególnymi potrzebami dostęp alternatywny - do czasu zmodernizowania wejścia i wyposażenia go w drzwi otwierane automatycznie. 

   

  Wewnątrz budynku

  Sala obsługi klientów znajduje się na parterze, na wprost wejścia do budynku. Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych.

  Klienci mogą skorzystać z pętli indukcyjnej dostępnej w sali obsługi klientów.  

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się po prawej  stronie od wejścia do budynku, w pobliżu sali obsługi klientów. W toalecie jest instalacja alarmowa dla osób, które potrzebują pomocy.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Biuro Terenowe w Łęczycy

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w Łęczycy w budynku przy ul. Zachodniej 8.

   

  Miejsca parkingowe

  Przed budynkiem przy ul. Zachodniej 8 jest wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Na parking możesz wjechać przez bramę od ul. Zachodniej.

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą się dostać do budynku głównym wejściem przy ul. Zachodniej. Przy wejściu znajduje się pochylnia.

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku nie otwierają się automatycznie. Przy drzwiach jest dzwonek ze znakiem wózka inwalidzkiego. Naciśnij dzwonek, aby uzyskać pomoc w otwarciu drzwi. W ten sposób zapewniamy klientom ze szczególnymi potrzebami dostęp alternatywny - do czasu zmodernizowania wejścia i wyposażenia go w drzwi otwierane automatycznie. 

   

  Wewnątrz budynku

  Sala obsługi klientów znajduje się na parterze, na lewo od wejścia do budynku. Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych.

  Klienci mogą skorzystać z pętli indukcyjnej dostępnej w sali obsługi klientów.  

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się po prawej stronie od wejścia do sali obsługi klientów. W toalecie jest instalacja alarmowa dla osób, które potrzebują pomocy.