Ścieżka nawigacji

Projekty dofinansowane ze środków UE

Projekty dofinansowane ze środków UE

Logotypy Funduszy Europejskich

Zaproszenie do podjęcia studiów podyplomowych na kierunku Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją

Wyzwania jakie stoją przed podmiotami i osobami aktywnie działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami, także w kontekście przyjętej przez Rząd „Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021–2030” upoważnia do zaproponowania podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych poprzez podjęcie jednorocznych, dwusemestralnych studiów podyplomowych na kierunku Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją.

Zadaniem specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją jest wsparcie osoby w procesie rehabilitacji leczniczej, zawodowej i społecznej, przy uwzględnieniu jej indywidualnych potrzeb oraz przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych instrumentów zorientowanych na aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych. Kluczową ideą kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją jest wielodyscyplinarność, dlatego uczestnicy studiów nabędą wiedzę i umiejętności z bardzo różnorodnych dziedzin.

Kwalifikacje:

Absolwent studiów podyplomowych będzie dysponował niezbędną wiedzą z zakresu nauk biologicznych, medycznych, humanistycznych i społecznych oraz umiejętnościami umożliwiającymi identyfikację i rozwiązywanie zróżnicowanych problemów człowieka, który uległ wypadkowi, a jego skutki – niepełnosprawność, utrudnia powrót do aktywności społeczno-zawodowej, lub z powodu swojej niepełnosprawności nie podejmuje aktywności zawodowej.

Zapraszamy do odwiedzenia stron internetowych niżej wymienionych Uczelni wyższych i zapoznanie się z programem studiów, zasadami rekrutacji i odpłatnością za studia:

  1. Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
  2. Uniwersytet Warszawski,  
  3. Uniwersytet Wrocławski,
  4. Gdański Uniwersytet Medyczny,
  5. Politechnika Bydgoska,
  6. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie,
  7. Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy,
  8. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach.

Zobacz także: