Ścieżka nawigacji

Finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne

Finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne

Data aktualizacji: 14 kwietnia 2021

Ogólna zasada finansowania składki na ubezpieczenie zdrowotne 

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne finansuje ubezpieczony z własnych środków. Wynosi ona 9 proc.  podstawy jej wymiaru.

Kto oblicza, pobiera i płaci składkę na Twoje ubezpieczenie zdrowotne

Jesteś pracownikiem, funkcjonariuszem Służby Celno-Skarbowej albo członkiem rady nadzorczej albo wykonujesz umowę zlecenia lub równoważną 

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne oblicza, pobiera z Twojego dochodu i opłaca do nas Twój płatnik składek

Prowadzisz pozarolniczą działalność  

Sam finansujesz należną składkę na ubezpieczenie zdrowotne z własnych środków i opłacasz ją. 

Współpracujesz przy prowadzeniu pozarolniczej działalności

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne oblicza, finansuje ze środków własnych i odprowadza do nas osoba prowadząca pozarolniczą działalność.

Pobierasz zasiłek dla osób bezrobotnych

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne oblicza, pobiera z Twojego dochodu i opłaca powiatowy urząd pracy.

Ważne! 

Jeśli jesteś osobą bezrobotną, ale nie pobierasz zasiłku, składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca za Ciebie urząd pracy.

Przebywasz na urlopie wychowawczym

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne oblicza pracodawca, a finansowana jest ona w całości przez budżet państwa za naszym pośrednictwem.

Pobierasz świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne finansuje za Ciebie ze środków otrzymanych z budżetu państwa wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych)