Ścieżka nawigacji

Aktualności

„Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” - wspólna konferencja ZUS i CIOP-PIB

Konferencję zorganizował Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w i Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB). Wzięło w niej udział ponad 290 osób. zdjęcie z konferencji

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach polskiej edycji europejskiej kampanii pn. „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”. Celem kampanii jest:

  • promowanie zrównoważonej pracy i zdrowego starzenia się od początku życia zawodowego,
  • zapobieganie problemom zdrowotnym na przestrzeni całego życia zawodowego,
  • umożliwianie pracodawcom i pracownikom zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście starzenia się siły roboczej,
  • wspieranie wymiany informacji i dobrych praktyk.

Uczestników przywiała pani prof. dr. hab. Gertruda Uścińska - prezes ZUS oraz pani prof. dr. hab. n. med. Danuta Koradecka – dyrektor CIOP – PIB, która poprowadziła pierwszą sesję.

Mottem przewodnim wydarzenia było hasło „Bo zdrowie jest najważniejsze”. Podczas konferencji prelegenci prezentowali tematy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy. Omówili najczęściej występujące obecnie problemy dotyczące m.in. chorób przewlekłych, stresu czy mobbingu oraz sposoby radzenia sobie z nimi. Przedstawili zagadnienia związane z ergonomią i profilaktyką zdrowotną. Uczestnicy konferencji mogli również zapoznać się z dobrymi praktykami wprowadzonymi przez pracodawców w celu utrzymania pracowników w zdrowiu i jak najlepszej formie. Podkreślona została bardzo istotna rola pracodawców zapewnieniu pracownikowi takich warunków aby bezpiecznie rozpoczął karierę zawodową i w zdrowiu ją zakończył. Do osiągnięcia tego celu niezbędne jest promowanie zrównoważonego zarządzania wiekiem w miejscu pracy oraz podkreślenie profilaktyki zdrowotnej w całym życiu zawodowym. ZUS jako instytucja zabezpieczenia społecznego podejmuje szereg działań w tym zakresie. Obok inicjatyw promujących właściwe podejście do zdrowia pracownika, podejmujemy również działania skierowane bezpośrednio na zdrowie człowieka.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konferencji. Liczymy, że pozyskana wiedza pozytywnie wpłynie na warunki pracy w Państwa organizacjach.