Ścieżka nawigacji

Edukacja z ZUS - aktualności

„Lekcje z ZUS” – startujemy po raz piąty

„Lekcje z ZUS” to projekt adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych. W ramach czterech lekcji młodzież zdobywa wiedzę o ubezpieczeniach społecznych z zasad opłacania składek, przysługujących im świadczeń czy prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Do tej pory w projekcie wzięło udział blisko 160 tys. uczniów z całej Polski. Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska na inauguracji Lekcji z ZUS na UW

Uroczysta inauguracja piątej już edycji „Lekcji z ZUS” odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim w budynku dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej.

- Potrzebna jest zmiana nastawienia do ZUS i podniesienie świadomości Polaków na temat systemu ubezpieczeń społecznych. Jest to szczególnie istotne dla osób młodych, ponieważ wiedza o ubezpieczeniach społecznych to gwarancja odpowiedzialnych i słusznych decyzji życiowych na progu dorosłości – powiedziała prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

– Współpraca, którą właśnie nawiązaliśmy z Zakładem, pozwoli dotrzeć do większej grupy odbiorców. Wiedza o ubezpieczeniach społecznych oraz świadomość ryzyk życiowych to praktyczne informacje dla młodego człowieka – stwierdziła natomiast Jadwiga Mariola Szczypiń, dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Dorota Skrzypek, I Mazowiecka Wicekurator Oświaty, życzyła uczniom, by z lekcji o ubezpieczeniach społecznych wynieśli jak najwięcej praktycznych informacji tak ważnych w życiu każdego człowieka.

W inauguracyjnej lekcji – którą poprowadzili koordynatorzy ds. komunikacji społecznej  i edukacji z I i III Oddziału ZUS w Warszawie Emil Wratny i Monika Pawłowska – uczestniczyli uczniowie XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Warszawie.

 „Lekcje z ZUS” to autorski projekt edukacyjny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W trakcie czterech lekcji uczniowie poznają zagadnienia związane z ubezpieczeniami społecznymi. Dowiedzą się m.in. jak działa polski system ubezpieczeń społecznych, jakie świadczenia można otrzymać, od czego zależy wysokość emerytury oraz jak opłacać składki przy prowadzeniu firmy.  Materiały dydaktyczne do „Lekcji z ZUS” przygotowano we współpracy z doświadczonym metodykiem nauczania. Są w nich scenariusze lekcji i atrakcyjne multimedia, które urozmaicą każdą z lekcji. Informacje o projekcie dostępne są na stronie internetowej zus.pl/edukacja. Nauczyciele zainteresowani udziałem w projekcie mogą skorzystać z pomocy koordynatorów ds. komunikacji społecznej i edukacji we wszystkich oddziałach ZUS zus.pl/edukacja/kontakt.

Uczniowie biorący udział w „Lekcjach z ZUS” mogą zmierzyć się z rówieśnikami w Olimpiadzie „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Laureaci olimpiady zdobywają indeksy i punkty rekrutacyjne na wybrane wyższe uczelnie oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe zus.pl/baza-wiedzy/lekcje-z-zus/olimpiada.

Inauguracja LEkcji z ZUS - uczniowie przed BUWInauguracja Lekcji z ZUS na UW - wystawa plenerowa