Ścieżka nawigacji

Aktualności

„Pracuję legalnie” – ruszyła ogólnopolska kampania edukacyjna

Organizatorem  kampanii jest Państwowa Inspekcja Pracy, a jej partnerem strategicznym – Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zaplanowana na trzy lata akcja ma zwiększyć świadomość pracowników i pracodawców o korzyściach legalnego zatrudnienia i zagrożeniach wynikających z pracy w szarej strefie.

Problem nielegalnego zatrudnienia dotyczy zarówno pracy „na czarno”, jak też fikcyjnego zaniżania etatu i wypłacania części wynagrodzenia bez odprowadzania składek i podatków. Można o nim mówić również, gdy osoby zarejestrowane jako bezrobotne, podejmują pracę bez informowania o niej urzędu pracy. –  Szara strefa ma różne odcienie szarości. To nie tylko praca bez jakiejkolwiek umowy, ale także umowy nieadekwatne do charakteru wykonywanej pracy, np. nieoskładkowana umowa o dzieło zawierana zamiast oskładkowanego zlecenia lub nawet umowy o pracę – przypomina Piotr Waszak, dyrektor Oddziału ZUS w Lublinie. A trzeba pamiętać, że brak ubezpieczenia społecznego rodzi przykre konsekwencje. Osoba nieubezpieczona nie uzyska świadczeń z tytułu choroby, wypadku przy pracy ani emerytury.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat PIP wykryła 230 tys. przypadków zatrudnienia bez umowy i bez ubezpieczenia społecznego. To znaczy, że nieprawidłowości dotyczyły pracy aż jednego na ośmiu polskich obywateli objętych kontrolą. – Nasze doświadczenia pokazują, że samymi kontrolami niestety nie jesteśmy w stanie w istotny sposób zmniejszyć skali nielegalnego zatrudnienia. Kary, które na pracodawców może nakładać polska inspekcja pracy są najniższe w Unii Europejskiej, a nieuczciwi pracodawcy wliczają je po prostu w koszt prowadzenia działalności – mówi Jarosław Leśniewski, dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia Głównego Inspektoratu Pracy. Właśnie dlatego kontrole trzeba wesprzeć działalnością edukacyjną i informacyjną.

Kampania „Pracuję legalnie” jest skierowana do pracowników i pracodawców, w tym także do cudzoziemców, którzy już pracują lub zamierzają podjąć pracę w Polsce. Chodzi w szczególności o obywateli Ukrainy, którzy stanowią większość wśród zatrudnionych w naszym kraju obcokrajowców. W ostatnich latach ich liczba dynamicznie rośnie.

Kampania obejmuje między innymi szeroką akcję informacyjną w mediach, promującą legalne zatrudnienie. Organizatorzy przygotują też poradniki dla pracowników i pracodawców – w języku polskim i ukraińskim. Szykują również szereg szkoleń. Przydatne informacje będzie można znaleźć w portalu www.prawawpracy.pl