Ścieżka nawigacji

Aktualności

100 milionowe e-ZLA

- Od lat jesteśmy świadkami transformacji środków komunikacji i rozwoju technologicznego. Trudno już sobie wyobrazić świat bez smartfonów, maili, czy internetu. Dziś szeroko rozumiana cyfryzacja to element łączący wszystkie obszary sektora usług publicznych jak i komercyjnych. ZUS jest w awangardzie tych zmian, sukces projektu e-ZLA dobitnie o tym świadczy – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Lekarze mogą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA) od 1 stycznia 2016 roku. Zwolnienia na papierowym formularzu (ZUS ZLA) mogły być wystawiane do końca listopada 2018 r. Był to okres wstępny, pilotażowy. Od 1 grudnia 2018 r. lekarze wystawiają wyłącznie zwolnienia elektroniczne.

Lekarz przekazuje zaświadczenie lekarskie e-ZLA (po jego podpisaniu z wykorzystaniem certyfikatu z ZUS, kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego (PZ ePUAP) elektronicznie do ZUS. ZUS udostępnia e-ZLA płatnikowi składek (np. pracodawcy) na jego profilu na PUE ZUS nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania e-ZLA (bez podawania numeru statystycznego choroby). Informacja ta jest przekazywana także ubezpieczonemu (m.in. pracownikowi), który ma swój profil na PUE ZUS.

ZUS to pierwszy polski e-urząd. Platforma Usług Elektronicznych umożliwia klientom składanie elektronicznych wniosków, sprawdzenie składek zewidencjonowanych na indywidualnym koncie czy obliczenie przyszłej emerytury . PUE jest cały czas rozwijana i unowocześniana. Korzysta z niej już ponad 10 mln użytkowników.

Oprócz e-ZLA, ZUS wdrożył reformy, które są udogodnieniem dla klientów (zmniejszają biurokrację, upraszczają procedury), ale też optymalizują koszty działania Zakładu i pozwalają na korzystanie z danych przez inne instytucje publiczne.