Ścieżka nawigacji

Aktualności

16 sierpnia to ostatni dzień na składanie wniosków o świadczenie postojowe

Wnioski mogą składać osoby wykonujące umowy cywilnoprawne i przedsiębiorcy, którzy odczuli negatywne skutki występowania w Polsce COVID-19. Aby otrzymać pieniądze, należy spełnić kilka warunków. Informacje w tej sprawie są na zus.pl.

Termin 16 sierpnia dotyczy wniosków: RSP-D, RSP-DK, RSP-DB, RSP-DD, RSP-DD6, RSP-SK, RSP-C, RSP-CZ, RSP-CK, RSP-CD6.

Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 roku – 2080 zł. Przedsiębiorca, który rozlicza podatki w formie karty podatkowej i jest zwolniony z opłacania podatku VAT, może liczyć na świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

Potwierdzeniem wysłania wniosku przez PUE ZUS jest urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP). Można je znaleźć w skrzynce: Dokumenty wysłane po wejściu w Szczegóły/Pokaż poświadczenie przedłożenia.

Można też sprawdzić, czy wniosek został wysłany, w skrzynce Dokumenty i wiadomości > Dokumenty wysłane. Jeśli ktoś chciał wysłać wniosek do ZUS i w tej skrzynce go nie widzi, powinien sprawdzić zawartość folderu Zlecenia – Operacje do potwierdzenia. Jeśli w tej skrzynce są widoczne jakieś wnioski, oznacza to, że nie zostały one wysłane do ZUS. Aby wysłać taki wniosek, można skorzystać z funkcji Potwierdź.

Od 1 lipca 2022 r. wypłata świadczenia postojowego przedsiębiorcy jest pomocą de minimis. W związku z tym przedsiębiorcy muszą dołączyć do wniosku:

  • oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w ciągu ostatnich trzech lat podatkowych (oświadczenie RPD) albo
  • oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (oświadczenie RD-2) – oświadczenie RD-2 można utworzyć samodzielnie na PUE i dołączyć do wniosku; oraz
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (RFD).

Koncepcja pomocy de minimis wywodzi się z zasady, że pomoc o stosunkowo niskiej wartości nie jest w stanie naruszyć konkurencji lub wywierać wpływu na handel między państwami członkowskimi Unii Europejskiej. W związku z tym kraje mogą same decydować o formie i wysokości przyznawanej pomocy. Może być udzielona przedsiębiorcy w różnych formach: na szkolenia, inwestycje, a także w formie zwolnień podatkowych czy umorzenia odsetek ZUS i innych.