Ścieżka nawigacji

Aktualności

3 miesiące na złożenie wniosku o świadczenie postojowe

Do 16 sierpnia 2022 r. można złożyć do ZUS wnioski o świadczenie postojowe na podstawie ustawy [1]: RSP-D, RSP-DK, RSP-DB, RSP-DD, RSP-DD6, RSP-C, RSP-CZ, RSP-CK, RSP-CD6, RSP-SK.

Natomiast wnioski o świadczenie postojowe lub ponowne świadczenie postojowe (RSP-DD7) przyznawane na podstawie rozporządzenia [2] należy złożyć do 23 lipca 2022 r.

Wnioski o świadczenie postojowe można złożyć tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, także za pośrednictwem strony gov.pl.

Więcej informacji o warunkach, które trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie postojowe (plik pdf 74kb).

[1] Art. 15zq, art. 15zs1-15zs4  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.).

[2] § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 371, z późn. zm.).