Ścieżka nawigacji

Aktualności

90 mln zł na poprawę bezpieczeństwa pracy

W konkursie nagrodzone zostaną projekty, które zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi. Jako pracodawca możesz zdobyć dofinansowanie na przykład na działania, które zmniejszą nadmierny hałas, promieniowanie, zapylenie w miejscu pracy czy na sprzęt, który zwiększa bezpieczeństwo pracy na wysokości.

Najlepsze projekty wybiorą eksperci Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.

Ile może wynieść dofinansowanie

Dofinansowanie może pokryć do 80 proc. szacowanej wartości projektu i wynieść od 10 tys. do 300 tys. zł na jednego pracodawcę.

Łączna kwota, planowana na poprawę bezpieczeństwa w zakładach pracy, wynosi w tym roku budżetowym 90 mln złotych. To o 15 mln zł więcej niż w poprzedniej edycji konkursu. Środki pochodzą z części funduszu wypadkowego przeznaczonej na działania zapobiegające wypadkom.

Czy możesz starać się o dofinansowanie

Udział w konkursie mogą wziąć aktywni przedsiębiorcy, którzy nie zalegają  z opłacaniem składek i podatków oraz nie korzystali z dofinansowania ZUS w ostatnich trzech latach.

W konkursie nie może uczestniczyć pracodawca, który znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem.

Jak złożyć wniosek

Wniosek można złożyć za pośrednictwem podstrony prewencja.zus.pl. Tam znajdują się  również szczegóły konkursu, regulamin oraz wzory niezbędnych dokumentów.