Ścieżka nawigacji

Aktualności

Administracja publiczna wsparciem dla przedsiębiorcy

Z inicjatywy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we wtorek 7 marca w rzeszowskim oddziale ZUS odbyło się spotkanie poświęcone współpracy instytucji administracji publicznej z przedsiębiorcami na polu właściwego zatrudniania pracowników, w tym szczególnie - ich zgłaszania i rozliczania w systemie ubezpieczeń społecznych. Istotnym zagadnieniem, do którego odnosili się wszyscy uczestnicy spotkania był tzw. outsourcing pracowniczy, który w polskim prawie nie istnieje, a próbuje być stosowany przez część podmiotów na rynku pracy. Ze strony administracji publicznej w spotkaniu, poza Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, uczestniczyli przedstawiciele Izby Administracji Skarbowej i Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie. Przedsiębiorców reprezentowali m.in. przedstawiciele największych organizacji pracodawców, pokroju Podkarpackiego Klubu Biznesu, czy Business Center Club. Stronę społeczną, której również obecna była na spotkaniu, reprezentowali członkowie największych organizacji związkowych z regionu: NSZZ Solidarność, czy OPZZ.

- Musimy uświadomić sobie jedno: instytucje państwa nie mogą i nie działają przeciw przedsiębiorcom. Naszą rolą jest Państwu służyć i z Państwem współpracować - mówił otwierając spotkanie wiceprezes ZUS dr Marcin Wojewódka i dodał: - Musicie jednak Państwo pamiętać, że naszą rolą jest też służyć ubezpieczonym, czyli Państwa pracownikom. O ich interesy też musimy dbać. Najlepszym rozwiązaniem jest gdy o dobro pracownika wspólnie dbają i pracodawca i instytucje tu obecne tj. ZUS, Izba Administracji Skarbowej i Państwowa Inspekcja Pracy.

Przedstawiciele wszystkich instytucji administracji publicznej przestrzegali przed szukaniem cudownych metod na oszczędności w zakresie płaconych podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, bo takowe nie istnieją. Wszelkiego rodzaju oferty w tym zakresie zawsze warto zweryfikować w PIP, Izbie Administracji Skarbowej czy ZUS. Przedsiębiorcy usłyszeli też, że nie powinni się bać kontroli, bo one mają służyć także pewności co do własnego postępowania firm, pewności działania zgodnie z prawem. Poza tym uprawnienia kontrolowanych w polskim prawie są dosyć duże i zawsze można zgłosić swoje uwagi.

Przedstawiciele przedsiębiorców wskazywali na konieczność konsultowania zmian w prawie podatkowym i ubezpieczeniowym z ich środowiskiem, wskazując, że należy analizować ryzyka związane z nowym prawem także dla działalności firm. Podkreślali też jak ważna dla sektora małych i średnich firm jest formuła dobrowolnej spłaty należności, bez postepowania egzekucyjnego.

Przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przedstawili organizacjom pracodawców i związków zawodowych nowe regulacje prawne związane z nowym kodem wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych. Kod 800 ma być stosowany w sytuacji kiedy pracodawca wyrejestrowuje pracowników z ubezpieczeń społecznych, w związku z przekazaniem części lub całości swojej działalności innej firmie. Nowy kod umożliwia Zakładowi monitorowanie losu pracowników i szybkiemu sprawdzeniu poprawności zmiany pracodawcy, czyli płatnika składek. Przedstawiciele oddziału ZUS w Rzeszowie zadeklarowali otwartość na wszelkie opinie w zakresie proponowanych przez Zakład usprawnień.

Wkrótce podobne spotkania instytucji administracji publicznej z przedstawicielami pracodawców odbędą się w Olsztynie i Wrocławiu.