Ścieżka nawigacji

Aktualności

Akademia Ubezpieczeń Społecznych, czyli Szkoła Życia

Wykład inauguracyjny wygłosiła prof. Gertruda Uścińska, Prezes ZUS. Tym samym rozpoczął się drugi rok współpracy między Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Umowa o współpracy zawarta została 10 maja 2016 r. Jej celem jest partnerska współpraca w zakresie działalności dydaktycznej i rozwojowej oraz działalności naukowej, badawczej a także realizacji wspólnych projektów z zakresu tematyki ubezpieczeń społecznych. Prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS i dr Marcin Zarzecki, prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych UKSW

Prorektor Anna Fidelus podziękowała pracownikom ZUS za to, że współpraca między Uniwersytetem a Zakładem nie jest tylko zapisem na papierze, ale przynosi konkretne korzyści. W ubiegłym roku na uczelni odbył się cykl wykładów ogólnouczelnianych, przeprowadzonych przez pracowników ZUS, które zostały bardzo dobrze ocenione przez uczestników. Współpraca nie ogranicza się jedynie do prowadzenia zajęć dydaktycznych – ZUS organizuje też na terenie uniwersytetu poradnictwo i konsultacje. Ważnym efektem współpracy są też praktyki dla studentów uczelni w oddziałach ZUS w całej Polsce. Trzeci obszar współpracy to badania naukowe.

W tym roku akademickim, w ramach współpracy pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego zaplanowany został cykl wykładów otwartych na UKSW.

Pierwszy z cyklu wykładów, zatytułowany „Gwarancje państwa w systemach zabezpieczenia społecznego” wygłosiła prof. Gertruda Uścińska. Omówiła uwarunkowania funkcjonowania systemów zabezpieczenia społecznego (społeczne, polityczne, prawne i ekonomiczne). Wyjaśniła różnice między zabezpieczeniem społecznym (środkami i działaniami organizacyjno-prawnymi) a bezpieczeństwem społecznym (pewnym stanem rzeczy). Omówiła też źródła i podstawy prawa do zabezpieczenia społecznego. Następnie skomentowała podstawowe akty prawa międzynarodowego i polskiego w zakresie zabezpieczenia społecznego.

Przedstawiła też rolę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w systemie zabezpieczenia społecznego i Fundusz Ubezpieczeń Społecznych jako państwowy fundusz celowy powołany do realizacji zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych, w szczególności gromadzenia środków ze składek i wypłaty świadczeń.

Pozostałe wykłady zaplanowane są na 2018 rok. Będą to:

  • „Kiedy ZUS zbankrutuje. Czy możemy liczyć na emeryturę z ZUS”, który wygłosi Paweł Jaroszek, członek Zarządu ZUS,
  • „Przestępczość socjalna”, poprowadzi dr Marcin Kawiński z SGH,
  • „Lekarz w ZUS – orzeka, a nie leczy. Teoria, praktyka i trochę mitów”  wygłosi Ewa Nurzyńska, wicedyrektor Departamentu Orzecznictwa Lekarskiego ZUS.

Po wykładzie odbyła się debata na temat polskiego systemu ubezpieczeń społecznych z udziałem prof. Gertrudy Uścińskiej i dr. Marcina Zarzeckiego, prodziekana Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW.

Ważnym punktem inauguracji była prelekcja dr. Jacka Dziekana dotycząca historii ubezpieczeń społecznych i ZUS. W przededniu 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości ważnym punktem wystąpienia dr. Dziekana była rola ubezpieczeń społecznych w budowie nowoczesnego państwa obywatelskiego dbającego o bezpieczeństwo socjalne obywateli. Prelekcja stanowiła także swoisty wstęp do wystawy „Rzeczpospolita ubezpieczonych. Historia ubezpieczeń społecznych w Polsce 1918–2018”, którą można oglądać w holu głównym Auditorium Maximum do 14 listopada. Po wystawie oprowadziła jedna z jej współautorek, Magdalena Lewandowska z ZUS.

W holu głównym Audytorium Maximum na stoiskach eksperckich pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych udzielali studentom oraz pracownikom naukowym i administracyjnym uczelni indywidualnych porad. Zainteresowani mogli otrzymać informacje z zakresu emerytur, zasad opłacania składek od różnych typów umów oraz dopowiadali na pytania dotyczące prewencji i rehabilitacji. Na stoisku ZUS można było także aktywować swój profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Umowa z UKSW była jedną z pierwszych umów podpisanych przez ZUS ze szkołą wyższą. Dotychczas Zakład podpisał ponad 70 umów z uczelniami w całym kraju. Ich celem jest edukacja w zakresie ubezpieczeń społecznych i przygotowanie studentów do świadomego i odpowiedzialnego wejścia na rynek pracy. Jak pokazują badania ZUS przeprowadzone w 2016 roku,  60% polskiego społeczeństwa nie ma wiedzy w tym zakresie, 33% respondentów jest średnio zorientowana, a tylko 7% zna zasady funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce.