Ścieżka nawigacji

Aktualności

Bank Pocztowy i ZUS podpisały porozumienie o współpracy

Bezgotówkowe przekazywanie  świadczeń emerytalno-rentowych na konto bankowe jest wygodne, bezpieczne i tanie, dlatego celem podpisanego przez Bank Pocztowy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych porozumienia o współpracy jest edukowanie i promowanie tego rozwiązania wśród świadczeniobiorców ZUS. Bezpłatne dla Świadczeniobiorców ZUS Pocztowe Konto Aktywny Nestor Banku Pocztowego posiada szereg rozwiązań przygotowanych z myślą o osobach starszych, oferując im największą dostępność do konta poprzez szeroką sieć ponad 4600 placówek Poczty Polskiej, możliwość uzyskiwania do 50 zł zwrotu miesięcznie m.in. za zakupy dokonywane w aptekach
w Programie premiowym Banku oraz unikalną na rynku usługę dostarczenia do domu gotówki przez listonosza – co szczególnie ważne  dla osób chorych.

- Wyrównywanie szans w dostępie do usług bankowych, zapobieganie wykluczeniu finansowemu
oraz wrażliwość na potrzeby Nestorów traktujemy jako misję społeczną Banku Pocztowego i nasz wyróżnik na rynku. Dlatego niezmiernie cieszy nas Porozumienie podpisane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, które świetnie wpisuje się w podejmowane przez Bank inicjatywy i nadaje im jeszcze pełniejszego wymiaru. Chcemy angażować się w projekty istotne z punktu widzenia państwa z poziomu bankowości pocztowej, która daje unikalną możliwość szerokiego dotarcia z nowoczesnymi usługami bankowymi do nawet najmniejszych miejscowości  
– mówi Sławomir Zawadzki, Prezes Zarządu Banku Pocztowego.

- To ważne by nasi klienci mieli dostęp do usług, które mogą na co dzień ułatwić im funkcjonowanie. Możliwość korzystania z przelewu świadczenia na rachunek bankowy to w dzisiejszych czasach przede wszystkim bezpieczeństwo. Biorąc pod uwagę szeroko rozpowszechnioną usługę płatności bezgotówkowych i liczbę bankomatów, każdy emeryt i rencista może być pewien, że ma stały dostęp do własnych zasobów finansowych i że są one chronione przed dostępem osób nieuprawnionych. Ważne, żeby nasi świadczeniobiorcy mieli możliwość zapoznania się z „pierwszej ręki” z  zaletami posiadania rachunku bankowego, który umożliwia bezpieczne przechowywanie i gospodarowanie własnymi, ciężko zapracowanymi pieniędzmi – mówi o powodach współpracy z Bankiem Pocztowym Paweł Jaroszek, wiceprezes ZUS ds. finansowych.

Wspólny projekt ZUS i Banku Pocztowego przewiduje m.in. prowadzenie w placówkach ZUS, Banku Pocztowego i Poczty Polskiej działań informacyjnych i edukacyjnych, prezentujących korzyści, jakie dla świadczeniobiorców ZUS niesie korzystanie z przekazywania  świadczeń w formie bezgotówkowej – na konto w banku. Działania prowadzone pod szyldem obu instytucji realizowane będą także w mediach, na portalach adresowanych do seniorów, a także poprzez obecność przedstawicieli firm na wybranych wydarzeniach lokalnych skierowanych do osób w dojrzałym wieku.

W efekcie współpracy logotyp ZUS pojawi się na plakatach i ulotkach promujących Pocztowe Konto Aktywny Nestor, znajdujące się w ofercie Banku Pocztowego. Ten rachunek przygotowany
z myślą o emerytach i rencistach jest bezpłatny dla świadczeniobiorców ZUS, którzy zdecydują się na przekazywania  wpływów z tytułu emerytury bądź renty na konto. Dostępny w placówkach Banku Pocztowego i Poczty Polskiej rachunek bankowy pozwala na uzyskiwanie co miesiąc do 50 zł zwrotu, w ramach programów premiowych: „Pocztowe Korzyści” i „Same Korzyści”, za płatności kartą dokonane m.in. w aptekach czy na poczcie. Świadczeniobiorcy ZUS korzystający z Pocztowego Konta Aktywny Nestor bezpłatnie będą mogli także wypłacać gotówkę nie tylko w placówkach Banku i Poczty, ale także w bankomatach Planet Cash. Posiadacze tego rachunku w Banku Pocztowym mają także możliwość skorzystania z dostarczenia gotówki z konta do domu przez listonosza, w cenie 2 zł. Porozumienie o współpracy Banku Pocztowego i ZUS zawarte zostało na 2 lata.