Ścieżka nawigacji

Aktualności

Bardzo dobre wskaźniki dla przyszłych emerytów

Co roku w czerwcu Zakład Ubezpieczeń Społecznych waloryzuje stan kont i subkont ok. 24 mln osób ubezpieczonych. Kwoty tam zapisane są podstawą obliczenia emerytury.

Tegoroczny wskaźnik waloryzacji składek wyniesie 9,33 proc. Stosuje się go również do kapitału początkowego ustalanego dla osób, które pracowały przed 1999 r. Wysokość wskaźnika waloryzacji składek zależy od inflacji i wzrostu przypisu składek emerytalnych w poprzednim roku. Waloryzacja nie może być ujemna.

Z kolei wskaźnik waloryzacji subkonta wyniesie 7,07 proc. Na subkontach zapisywane są kwoty środków przeniesionych z otwartych funduszy emerytalnych oraz część składek emerytalnych opłacanych od maja 2011 r. Waloryzacja subkonta zależy od przeciętnego wzrostu nominalnego PKB w ostatnich pięciu latach poprzedzających termin waloryzacji i nie może być ujemna.

– Osobie, która zgromadziła na koncie w ZUS 450 tys. zł, dopiszemy prawie 42 tys. zł. Natomiast jeśli ktoś zgromadził 850 tys. zł, dzięki waloryzacji stan jego konta zwiększy się o ponad 79 tys. zł – wylicza prezes ZUS.

Profesor Uścińska dodaje, że żaden podmiot na rynku nie zapewni tak korzystnych warunków na lokacie. Państwo daje gwarancję wypłaty świadczeń oraz chroni realną wartość składek przed inflacją. Warto więc oszczędzać na emeryturę w ZUS. Trudno o lepsze zabezpieczenie środków, które gromadzimy przez dekady naszej aktywności zawodowej.

Wskaźniki waloryzacji składek w ostatnich latach były bardzo wysokie: 9,2 proc. w 2019 r. i 8,94 proc. w 2020 r. Waloryzacja składek przeprowadzona w 2021 r. zwiększyła stan kont o 5,41 proc., kompensowała inflację i inne procesy gospodarcze za 2020 r. w pierwszym roku pandemii.

Gdy ZUS przeprowadzi waloryzację przygotuje informację o stanie konta ubezpieczonego na 31 grudnia 2021 r. i udostępni ją na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Od 2020 r. Zakład nie wysyła już papierowych listów, chyba że klient poprosi o informację w wersji papierowej.