Ścieżka nawigacji

Aktualności

Bezpieczeństwo danych kluczowe w rozwoju cyfrowej administracji

– Większość przeprowadzonych przez nas w ostatnich latach kluczowych reform opiera się na technologiach informacyjnych i komunikacyjnych, m.in. obniżenie wieku emerytalnego, e-składka, e-ZLA, e-akta, czy EESSI – podkreślał Włodzimierz Owczarczyk, wiceprezes ZUS nadzorujący Pion Operacji i Eksploatacji Systemów.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wspólnie z Głównym Urzędem Statystycznym i Wojskową Akademią Techniczną zorganizowali konferencję nt. bezpieczeństwa zasobów informacyjnych i rejestrów publicznych, która odbyła się 26 listopada w Centrali ZUS. W świecie nowych technologii, internetu rzeczy, rozwiązań w chmurze, czy blockchain kwestia bezpieczeństwa gromadzonych danych ma kluczowe znaczenie.

– Rośnie zainteresowanie ochroną danych osobowych w organizacjach. Większa jest świadomość zagrożenia, istotna jest też groźba kary – oceniał Mirosław Sanek, zastępca prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak wynika z corocznych światowych raportów na temat zarządzania bezpieczeństwem informacji, coraz częściej celem cyberataków są państwowe jednostki. Udany atak mógłby spowodować całkowitą destabilizację państwa.

– Istotnym aspektem, przy administrowaniu tak wielkim wolumenem danych, jest zapewnienie ich bezpieczeństwa, w tym ochrony danych osobowych oraz danych wrażliwych – przekonywał Włodzimierz Owczarczyk. – Tematyka dzisiejszej konferencji ma istotne znaczenie w kontekście rozwoju bezpieczeństwa zasobów informacyjnych.

– Musimy wspólnie opracować regulacje, które zagwarantują bezpieczeństwo, zarówno państw, jak i pojedynczych użytkowników – wskazywała Wanda Buk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji.

Na szczeblu europejskim prace w ramach Grupy Współpracy NIS zaowocowały już zestawem zaleceń i środków dla władz krajowych w celu ochrony przed fizycznymi cyberzagrożeniami, np. atakiem na struktury informatyczne.

Dr Dominik Rozkrut, prezes Głównego Urzędu Statystycznego wskazywał z kolei, że w GUS ochrona danych ma kluczowe znaczenie. Informacje o wszystkich mieszkańcach gromadzone są przede wszystkim elektronicznie, a utrata danych mogłaby mieć katastrofalne skutki.

Jak podkreślali prelegenci, istotna jest także edukacja użytkowników internetu.

– Reakcja na incydenty bezpieczeństwa teleinformatycznego wymusza podejmowanie różnego typu działań technicznych i decyzji przy ograniczonej wiedzy i pod presją czasu. Skuteczność działań z zakresu cyberbezpieczeństwa w największej mierze zależy od umiejętności praktycznych – przekonywał dr Zbigniew Świerczyński z Instytutu Teleinformatyki i Automatyzacji Wydziału Cybernetyki WAT.

Ochrona informacji powinna też być traktowana priorytetowo przez całą instytucję – nie tylko przez osoby na szczeblu kierowniczym, ale też szeregowych pracowników.

– Skuteczna ochrona informacji przez duży podmiot publiczny, pełniący kluczową rolę dla bezpieczeństwa Państwa, jest zadaniem sine qua non – jasno wskazywał Andrzej Krzyżanek, dyrektor Departamentu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ZUS.

W konferencji wzięli także udział przedstawiciele resortu rodziny, resortu cyfryzacji i Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Członkami Komitetu Honorowego byli prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS, dr Dominik Rozkrut, prezes Głównego Urzędu Statystycznego, gen. bryg. dr hab. Inż. Tadeusz Szczurek, prof. WAT, dr hab. Marcin Zieleniecki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wanda Buk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji oraz Mirosław Sanek, zastępca prezesa UODO.