Ścieżka nawigacji

Aktualności

Co dla niań zmieni się od 2018 r. Sprawdź, czy Ciebie to dotyczy

Jeśli zatrudnisz nianię po 31 grudnia 2017 r., budżet państwa sfinansuje składki na jej ubezpieczenia częściowo. Sfinansowane będa składki od części pensji  do wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia.

Ważne!
Finansowanie składek dla niań, które wykonują pracę na podstawie umów uaktywniających zawartych przed 1 stycznia 2018 r. pozostaje bez zmian.

Nie zmieniają się także zasady, na jakich zgłaszasz nianię do ubezpieczeń i rozliczasz składki na jej ubezpieczenia. Są takie same niezależnie od tego, kiedy umowa z nianią została zawarta.

Dodatkowe informacje znajdziesz na naszej stronie w zakładce Pracujący/Nianie/Nianie, krok po kroku.